Rubriky
Zprávy

Pivovarská ulice bohužel zůstane uzavřena

Podle informací Jana Rýdla, tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR je totiž v současné době most ev.č. 13-083 ve velmi špatném technickém stavu. Primátorka města Marie Blažková se minulý týden pokoušela vyjednat otevření mostu i třeba za omezených podmínek.

Důvodem tlaku vedení města na otevření mostu je skutečnost, že se na místě stavby dlouhodobě nepracuje. „Chtěli jsme po ŘSD, aby most otevřeli, protože je opravdu strašné, vidět, že se zde nepracuje a přesto nemůžete projet. Dopravní situace ve městě je náročná a každé zbytečné omezení vede k dalším potížím,“ řekla Marie Blažková. Podle informací, které má radnice k dispozici chybí zhotovitelské firmě kompletní dokumentace k přeložce plynu a práce tedy nemohou pokračovat.

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Dne 3.5.2017 byla zahájena celková přestavba mostu za úplné uzavírky. V rámci přestavby bude stávající most včetně spodní stavby zbourán a bude postaven most zcela nový, založený hlubinně na železobetonových pilotách. Na mostě jsou uloženy inženýrské sítě, které je nutné před demolicí ze stávajícího mostu vymístit. Všechny přeložky inženýrských sítí jsou vázány podmínkami svých správců (včetně časových), které se vzájemně prolínají. V současnosti probíhá provizorní přeložka kabelů ČEZ Distribuce. Kabely jsou položeny, kabel vysokého napětí je již přepojen, kabel nízkého napětí čeká na přepojení, které proběhne 13.6.2017. V nejbližší době bude zahájena přeložka nízkotlakého a středotlakého plynovodu. V rámci vytýčení stávajících sítí v prostoru staveniště bylo zjištěno, že v loňském roce byla v místě stavby provedena přeložka kanalizace, která je v kolizi s přeložkou plynovodů naší stavby. Zhotovitel operativně problém řeší. Vzhledem ke stavebnímu stavu má most sníženou zatížitelnost a již není možné na něj pustit neomezený veřejný provoz.

Zdroj: Magistrát města Děčín