Rubriky
Kultura Zprávy

Ocenění Dobrovolník roku 2016 Města Děčín

Pravidelně již 6 let pořádá děčínská Slunečnice, z.s. oceňování nejlepších dobrovolníků města Děčín za předchozí rok.

Oceňování probíhala tradičně na začátku března na Zámku Děčín formou slavnostního večera s hudbou, loni se Slunečnice rozhodla pro alternativní variantu, kdy chtěla oceňované dobrovolníky představit široké veřejnosti, a proto oceňování Dobrovolníků přesunula na festival Kramle. Za rok 2016 proto již druhým rokem zahrnula ocenění jako součást 22. ročníku benefičního festivalu Kramle 2017.

Na ocenění Dobrovolník roku bylo z děčínských organizací nominováno 12 osobností, které pracují ve svém volném čase s dětmi ze sociálně slabého prostředí, se seniory, s lidmi s mentálním postižením, aktivně se věnují sbírkové činnosti atd.:

Za  Nemocnici Děčín, KZ, a.s. byly nominovány hned čtyři dámy Věra Celnerová, Milada Vajglová, Bc. Yveta Fišerová a Monika Nevečeřalová, které ve svém volném čase dochází na oddělení děčínské nemocnice zpříjemnit dlouhodobě nemocným pacientům jejich pobyt, ať už se svými čtyřnohými pomocníky při canisterapii, anebo povídáním a péčí.

Za svaz tělesně postižených byla nominována Pavlína Müllerová, která se podílí na činnostech seniorů v klubu  „ Pohoda“, kde vytváří náplň klubu, pravidelná setkání seniorů a prezentaci klubu na webových stránkách.

Konkordií, z.s. Děčín, sportovní organizací zabývající se orientačním během, byl nominován pan Luboš Přibyl za letitý přínos děčínskému sportu trenérskou  a manažerskou činností a pořádáním známých sportovních akcí. Fotbalovou akademií Petra Voříška a FaJJn Aerobik Jitky Jirušové byla nominována paní Šarlota Mášová za svou dobrovolnickou činnost s dětmi a mládeží, v níž se může pochlubit i 1.místem v soutěži „Žij pohybem“. ASK Děčín nominoval pana Dušana Kamenického, který svůj volný čas již 20 let věnuje tréninku atletického dorostu.

Spolek Severka, z.s. navrhl na ocenění pana Václava Němečka, který se nezištně věnuje dětem, jak po sportovní stránce, tak pořádáním sbírkových akcí pro děti s postižením, ale také podporuje děti v Dětském domově v Tisé. Organizace Život na hraně,o.s. nominovala  pana Josefa Dzurka, zakladatele taneční skupiny Prestige kde se více než 10 let věnuje pohybové výchově dětí a juniorů.

Za ZŠ Máchovo náměstí byly nominovány na ocenění slečny Magdalena Seiler a Aggül Dastan, které, coby německé dobrovolnice na roční stáži v Čechách, pomáhají v uvedené škole s výukou německého jazyka a obě současně působí jako dobrovolnice – Magdalena ve Slunečnici, z.s. a Aggül v DC Ústí nad Labem.

Pan Václav Němeček i pan Josef Dzurko získali zvláštní cenu za dlouhodobý přínos dobrovolnickou činnost.

Hlavní cenu a Dobrovolníkem roku 2016 se stala paní Milena Kapľavková, která byla nominována v sociální kategorii hned dvěma organizacemi: Slunečnicí, z.s. a Domovem pro seniory Valerie Machové. Dobrovolnický příběh paní Milky, jak ji přátelé oslovují, je o dobrotě, obětavosti, vstřícnosti a lásce k lidem, tedy o vlastnostech, které se dnes tak snadno jednotlivě nenajdou a o to víc si jich musíme cenit u těch, kteří jich mají plné srdce, což je případ právě oceněné paní Mileny Kapľavkové. 

Slunečnice, z.s. ze srdce děkuje všem navrženým dobrovolníkům za jejich neocenitelnou a úžasnou práci, dále také děkujeme Městu Děčín a Valdemaru Grešíkovi za podporu a dárky pro oceňované dobrovolníky.

Bc. Taťána Tlustošová
vedoucí Dobrovolnického centra Slunečnice, z.s.