Rubriky
Zprávy

Oznámení – záměr pronájmu garážového stání Tržní 1932/26 Děčín IV

Statutární město Děčín zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor – halové podzemní garážové stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV.

Nájemné:
900,00 Kč/měsíc za jedno místo včetně nákladů na provoz a DPH pro nájemníky bytového objektu Tržní 1932/26 Děčín VI
1 200,00 Kč/měsíc za jedno místo včetně nákladů na provoz a DPH pro ostatní občany.

Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství, odd. správy majetku na tel. č. 412 593 222.

Žádosti a připomínky přijímá odbor místního hospodářství, odd. správy majetku, prostřednictvím podatelny, v termínu do 30. 6. 2017.

Zdroj: Magistrát města Děčín