Rubriky
Turisti Zprávy

Začala oprava České silnice

České Švýcarsko, 15. 7. 2016 V tomto týdnu byla zahájena oprava tzv. České silnice, která spojuje Vysokou Lípu v Českém Švýcarsku s hraničním mostkem přes říčku Křinici do Saského Švýcarska v Zadních Jetřichovicích. V délce pěti kilometrů proběhne oprava propustků, příkopů a povrchů cesty, která slouží v turistické sezóně pěším návštěvníkům i cyklistům, ale zejména v zimních měsících i lesní technice. Oprava jedné z páteřních komunikací v národním parku České Švýcarsko potrvá do poloviny roku 2017. Cesta zůstává po dobu rekonstrukce pro turisty otevřená v provizorním režimu.

Správa národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky o zvýšenou opatrnost při pohybu po České silnici a na cestách, které se na ni napojují, a to kvůli skládkování stavebních materiálů a zvýšenému pohybu vozidel obsluhujících stavbu. Děkujeme za pochopení.


Oprava České silnice – Práce ovlivní provoz na následujících cestách:

  • cyklotrasa 3029 mezi Vysokou Lípou a odbočkou směr Na Tokání
  • cyklotrasa 3029 od odbočky Na Tokání až k hraničnímu mostu do Saského Švýcarska
  • cyklotrasa 3030 (Hluboký důl) k odbočce k hraničnímu mostu do Saského Švýcarska
  • zeleně značená TZT (Hluboký důl) k hraničnímu mostu do Saského Švýcarska
  • červeně a žlutě značená TZT v úseku Vysoká Lípa – odbočka na Šaunštejn
  • červeně značená TZT a naučná stezka Okolím Jetřichovicka v úseku Vysoká Lípa – odbočka směr Koliště

Zdroj: www.npcs.cz