Rubriky
Politika Zprávy

3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

zasedani_zastupitelstvoPrimátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat dne 31. března 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 31.03.2016
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 03 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 03 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 03 02 01 Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016
ZM 16 03 03 01 Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016
4 Ostatní záležitosti
ZM 16 03 04 01 Zápis z 10. zasedání kontrolního výboru ze dne 15.12.2015, Zápis z 11.zasedání kontrolního výboru ze dne 14.01.2016, Zápis z 12. zasedání kontrolního výboru ze dne 11.02.2016
ZM 16 03 04 02 Návrh dotací v oblasti kultury pro rok 2016 nad 50 tis. Kč
ZM 16 03 04 03 Návrh dotací v oblasti sportu pro rok 2016
ZM 16 03 04 04 Návrh dotace na rok 2016 pro nájemce Společenského domu Střelnice
ZM 16 03 04 05 Zápis č. 1/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 17.02.2016 a Zápis č. 2/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 16.03.2016
ZM 16 03 04 06 Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM 16 03 04 07 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 16 03 04 08 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 16 03 04 09 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 16 03 04 10 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 16 03 04 11 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 03 04 12 Rekreační areál v k.ú. Maxičky – záměr prodeje
ZM 16 03 04 13 Bezúplatný převod starší výpočetní techniky a staršího nábytku pro neziskovou organizaci SENIOCARE z.ú.
ZM 16 03 04 14 Žádost o prominutí úroku z prodlení
ZM 16 03 04 15 Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína
5 Odprodej pozemků
ZM 16 03 05 01-03 Pozemky v k.ú. Podmokly – věcné břemeno – částečná revokace
ZM 16 03 05 04 Pozemek p.p.č. 1207/1 v k.ú. Bynov – věcné břemeno
ZM 16 03 05 05-07 Pozemky v k.ú. Podmokly – věcné břemeno
ZM 16 03 05 08 Objekt čp. 80, k.ú. Prostřední Žleb – věcné břemeno
ZM 16 03 05 09 Objekt čp. 59, k.ú. Březiny u Děčína – věcné břemeno
ZM 16 03 05 10 Prodej pozemků p.č. 495/7, 495/11, 532 k.ú. Děčín-Staré Město – záměr
ZM 16 03 05 11 Prodej pozemků v k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM 16 03 05 12 Prodej části pozemku v k.ú. Podmokly
ZM 16 03 05 13 Prodej části pozemku v k.ú. Podmokly
ZM 16 03 05 14 Výkup stavby bez čp/če vč. pozemku p.č. 3482/1 k.ú. Podmokly 
ZM 16 03 05 15 Výkup pozemků k.ú. Dolní Zálezly
ZM 16 03 05 16 Pozemek p.č. 1250/35 k.ú. Děčín – prominutí pohledávky
6 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 03 06 01 Informace o činnostech orgánů města
7 Diskuse a závěr
ZM 16 03 07 01 Diskuse a závěr

 

Zdroj: Magistrát města Děčín