Rubriky
Politika Zprávy

2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

zasedani_zastupitelstvoPrimátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat dne 18. února 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 18.02.2016
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 02 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 02 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 02 02 01 Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Volba dalšího člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 02 03 01 – 03 Volba dalšího člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín
4 Projekt „Česko – saská spolupráce hasičských jednotek“
ZM 16 01 04 01 Projekt „Česko – saská spolupráce hasičských jednotek“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
5 Rozšíření spolupráce s o.p.s. České Švýcarsko
ZM 16 02 05 01 Rozšíření spolupráce s o.p.s. České Švýcarsko
6 Ostatní záležitosti
ZM 16 02 06 01 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 a návrh Smlouvy
ZM 16 02 06 02 Restaurování kamenných prvků kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech
ZM 16 02 06 03 Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2015
ZM 16 02 06 04 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 16 02 06 05 Prodej RD čp. 46 včetně pozemků v k.ú. Maxičky
ZM 16 02 06 06 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 02 06 07 Převod části silnice č. I/62, ul. Ústecká do majetku města
ZM 16 02 06 08 Domov se zvláštní režimem – Křešice
ZM 16 02 06 09 Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně – opakovaná volba
7 Odprodej pozemků
ZM 16 02 07 01 Problematika pozemku p.č. 711/6 k.ú. Děčín – Staré Město – revokace, prodej
ZM 16 02 07 02 Oprava PB zdi Ploučnice v Březinách u sádek – havárie – majetkové urovnání
ZM 16 02 07 03 Oldřichovský potok, ulice Jelení – majetkové urovnání
ZM 16 02 07 04 Prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM 16 02 07 05 Prodej části pozemku p.č. 1229 k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM 16 02 07 06 Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína – záměr
ZM 16 02 07 07 Prodej části pozemku p.č. 971/11 k.ú. Boletice nad Labem – záměr
ZM 16 02 07 08 Pozemek p.č. 761/154 k.ú. Bynov – bezúplatný převod
ZM 16 02 07 09 Prodej pozemku p.č. 720/2, zřízení věcného břemene k.ú. Prostřední Žleb
ZM 16 02 07 10 Prodej a výkup částí pozemků, věcné břemeno k.ú. Podmokly a k.ú. Chrochvice
ZM 16 02 07 11 Prodej části pozemku 2425 k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 12 Prodej pozemku p.č. 1517 k.ú. Krásný Studenec
ZM 16 02 07 13 – 15 Prodej pozemků v k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 16 – 20 Prodej pozemků v k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 21 Prodej pozemku p.č. 3287/1 k.ú. Podmokly
ZM 16 02 07 22 Prodej pozemků v k.ú. Křešice u Děčína
8 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 02 08 01 Informace o činnostech orgánů města
9 Diskuse a závěr
ZM 16 02 09 01 Diskuse a závěr

Zdroj: Magistrát města Děčín