Rubriky
Politika Zprávy

1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

zastupitelstvo_alesoPrimátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat dne 21. ledna 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 21.01.2016
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 01 05 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 01 05 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 01 02 01 Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 „Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka“
ZM 16 01 03 01 Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labské stezky
4 Dotace a smlouvy na rok 2016 na provoz sportovních zařízení v majetku statutárního města Děčín
ZM 16 01 04 01 Dotace na provoz sportovních zařízení v roce 2016
5 Ostatní záležitosti
ZM 16 01 05 01 Zápis z 9. zasedání kontrolního výboru ze dne 12.11.2015
ZM 16 01 05 02 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 05 05 04 ze dne 28.05.2015
ZM 16 01 05 03 Zápis č. 10/2015 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.12.2015
ZM 16 01 05 04 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
ZM 16 01 05 05 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 06 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 07 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 08 Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM 16 01 05 09 Žádost o prominutí pohledávky
6 Odprodej pozemků
ZM 16 01 06 01 Prodej části pozemku p.p.č. 1291 v k.ú. Prostřední Žleb – záměr   
ZM 16 01 06 02 Převod podílu pozemku v k.ú. Pardubice
ZM 16 01 06 03 Prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec – záměr 
ZM 16 01 06 04 Prodej částí pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM 16 01 06 05 Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly – záměr         
ZM 16 01 06 06 Prodej pozemku st.p.č. 60/4 k.ú. Krásný Studenec – záměr                 
ZM 16 01 06 07 Pozemky k.ú. Podmokly – převod do majetku města                         
ZM 16 01 06 08 Prodej částí pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM 16 01 06 09 Pozemek p.č. 3657/15 v k.ú. Podmokly – věcné břemeno – částečná revokace
7 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 01 06 01 Informace o činnostech orgánů města
8 Diskuse a závěr
ZM 16 01 07 01 Diskuse a závěr

Zdroj: Magistrát města Děčín