Rubriky
Zprávy

Romské rodiny se podílejí na údržbě ghetta v Boleticích

romove decin_alesoDĚČÍN, 15. PROSINCE 2015 – Za posledních deset let se počet sociálně vyloučených komunit v České republice zdvojnásobil na více než šest set a žije v nich přibližně 115 tisíc obyvatel. Uvádí to letošní analýza Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Možnou cestou k nápravě je větší zapojení obyvatel těchto lokalit do jejich údržby a obnovy. Jeden z takových projektů letos zahájili v Děčíně, kde se do něj snaží zapojit především děti a mládež.

Boletice nad Labem (XXXII. místní část Děčína) jsou typickou sociálně vyloučenou lokalitou, jejíž větší část rozlohy zabírá sídliště. Kromě majoritní společnosti tady žije přibližně 85 romských rodin. Soužití obou etnik není jednoduché. Převážnou většinu místních Romů tvoří nezaměstnaní, kteří jsou odkázáni na sociální dávky. A protože děti z těchto rodin postrádají pozitivní vzory, jejich vztah ke škole i k okolí bydliště podle toho vypadá.

Práci s převážně romskými dětmi a jejich rodinami se v Boleticích věnuje romské sdružení Indigo Děčín, na jehož činnost v letošním roce také přispěla ze svého fondu společnost Air Products prostřednictvím Ústecké komunitní nadace. Pod záštitou sdružení již více než deset let pracuje zdejší nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Kamarád, v němž probíhají výchovné, vzdělávací, kulturní a jiné volnočasové aktivity pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Nyní se sdružení Indigo snaží také o zkulturnění okolního prostředí.

uklid deti boleticeNaším cílem je postupně zapojit romské rodiny do péče o své okolí a posílit tak jejich komunitní cítění. Začali jsme tím, co je pro většinu zde žijících rodin společné – okolím školy, kam chodí jejich děti za vzděláním, ale také v centru Kamarád, kde tráví většinu svého volného času,“ říká předseda sdružení Miroslav Grajcar. „Chceme společně s dětmi a rodiči upravit okolí tak, aby si děti měly kde hrát a jejich rodiče, prarodiče i ostatní obyvatelé Boletic sem rádi chodili.

V současné době je již dokončena úprava předzahrádky u vchodu do komunitního centra dětí Kamarád, který je součástí komplexu budov Základní školy v Boleticích, kde vzniklo nové příjemné posezení s dřevěnými květináči. O květiny a úklid zahrádky se starají samy děti z komunitního centra. „Dáváme jim tak možnost získat pocit zodpovědnosti,“ vysvětluje pan Grajcar.

Nový prostor využívají především maminky s dětmi z předškolního vzdělávacího klubu Motýlek, i když přístup do něj mají prakticky všichni. „Teď chceme pokračovat úpravou a úklidem prostor mezi domy. Kromě toho, že se převážně romští rodiče s dětmi budou moci společně podílet na zvelebování svého okolí, chceme pro ně pořádat tematická setkání s cílem společně hledat řešení každodenních problémů. Věříme, že se tak podařit stmelit nejen zdejší romskou komunitu, ale většinu zdejších obyvatel,“ předseda sdružení Indigo Miroslav Grajcar.

 

Informace k projektu  „Společná práce, společná radost“

Romské sdružení „Indigo Děčín“ se věnuje práci s převážně romskými dětmi a jejich rodinami ze sociálně vyloučené lokality Boletice nad Labem, což je jedna z částí města Děčín. Po jeho záštitou pracuje Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Kamarád, v němž více jak 10 let probíhají výchovné, vzdělávací, kulturní a jiné volnočasové aktiuvity pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let.

Děčín XXXII – Boletice nad Labem jsou sociálně vyloučenou lokalitou, jejíž větší část rozlohy zabírá sídliště. V této lokalitě, kromě majoritní společnosti, žije přibližně 85 romských rodin. Soužití majority s Romy není vždy jednoduché. V oblasti pracují romští asistenti kriminality, kteří se spolu s městskou policií starají o klid a pořádek – to vše však především z pozice restriktivních opatření. Převážná většina zde žijících Romů je nezaměstnaná a odkázaná na sociální dávky. Děti, pak postrádají pozitivní vzory a tomu často odpovídá jejich vztah ke škole i okolí bydliště. Celková „nálada“ v této lokalitě je velmi negativní a rezignovaná, a to se odráží na vztahu zde žijících lidí mezi sebou, ale i na vztahu ke svému okolí. Vzrůstá rasová nesnášenlivost a agresivita jak u majority, tak u minority.

Naším cílem je postupně zapojit romské rodiny do péče o své okolí a posílit komunitní cítění a následně i komunitní práci.

Začít chceme tím, co má většina zde žijících rodin společné – okolím školy, kam chodí jejich děti nejen za vzděláním, ale také zde v Komunitním centru dětí a mládeže Kamarád tráví většinu svého volného času. Chceme společně s dětmi a rodiči upravit prostor před centrem, kde si budou děti hrát a kam budou chodit i jejich rodiče, prarodiče a ostatní obyvatelé Boletic.  Pokračovat budeme úpravou a úklidem prostor mezi domy a to vše zastřešíme společným setkáváním a společnými diskusemi nad praktickými problémy života.

Projekt chce podpořit komunitní systém v sociálně vyloučené lokality Boletice nad Labem prostřednictvím setkávání zde žijících rodin. Převážně romští rodiče a děti budou společně zvelebovat okolí svého bydliště a školy, setkávat se na společných tématických setkáních a společně hledat kvalitní řešení každodenních problémů. Věříme, že společně vytvořeným a pěkným prostředím pro hraní dětí, zkrášlením sídlištního prostředí a společným nacházením řešení problémů se stmelí nejen romská komunita, ale většina zde žijících obyvatel.

V současné době je již hotova předzahrádka při vchodu do komunitního centra dětí Kamarád, který je součástí komplexu budov Základní školy v Boleticích.  Zde jsme se snažili pracovat s přírodním materiálem, zejména dřevem, ze ktrých byly zhotoveny květináče a posezení a vše je odděleno novým plotem včetně uzamykatelné branky, aby nedocházelo k ničení či odcizení materiálu a květin. O květiny a úlid zahrádky starají děti z komunitního centra dětí Kamarád sami. Dáváme jim tak možnost získat pocit odpovědnosti a povinnosti. Tento prostor již využívají děti a maminky z předškolního vzdělávacího klubu Motýlek, ale nejen ti, nýbrž i ostatní maminky s dětmi. Projekt je tedy připraven a nyní již probíhá jeho realizace.

Komunitní nadace v Ústí nad Labem nás podpořila finanční částkou ve výši 27 000,- Kč, a Magistrát města Děčín pak částkou 5 000,- Kč.

Miroslav Grajcar
Romské sdružení „Indigo Děčín“
Sněžnická 94
407 01 Jílové u Děčína