Rubriky
Zprávy

Slavnostní ukončení projektu ESF„Mít práci a být jako ostatní“

DSC_3929Ve středu 11. 3. 2015 se v prostorách zámecké Kavárny Na Cestě, uskutečnilo závěrečné setkání všech účastníků projektu, zaměstnavatelů a pracovníků u příležitosti slavnostního ukončení projektu podpořeného Evropským sociálním fondem „Mít práci a být jako ostatní“. Pozvání přijala i paní primátorka města Děčína paní Mgr. Marie Blažková a náměstkyně paní Mgr. Hana Cermonová. Za komunitní plánování města Děčín se dostavil pan Vít Kaška.

Cílem tohoto projektu bylo posílit pracovní a společenskou integraci lidí s postižením. Projekt počítal v průběhu dvou let s celkem 30 účastníky v pěti bězích a nakonec projektem prošlo celkem 32 účastníků. Účastníci projektu na začátku běhu absolvovali vzdělávací a motivační program v délce jednoho až dvou měsíců, v minimálním počtu 32 hodin a během této doby získali pod vedením odborného asistenta kvalitní přípravu pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Vzdělávací a motivační část úspěšně absolvovalo všech 32 účastníků, kteří po ukončení programu získali osvědčení.
Po této části následovaly pracovní praxe a pro některé rovnou pracovní místa na různých pozicích a celkem ve spolupráci s 19 zaměstnavateli s tříměsíční stálou podporou asistentek. Na pracovní praxe nastoupilo 29 z 32 účastníků a následně do zaměstnání pak 27 z 32 účastníků. Nyní stále ještě pracuje a pracovní místo si udrží minimálně do konce června tohoto roku 12 účastníků. Dalším dvěma účastníkům se ještě ve spolupráci se zaměstnavateli snažíme pokračující práci zajistit.
Ke slavnostnímu zakončení byl pro všechny přítomné připravený malý raut od Kavárny Na Cestě. Všem, kteří se na projektu podíleli, ještě jednou moc děkujeme. Věřím však, že pro všechny bylo největším poděkováním štěstí a radost v očích účastníků projektu, kteří díky projektu získali zasloužený pocit, že „jsou jako ostatní“.

DSC_3929 DSC_3936 DSC_3940 IMG_5874

Mgr. Dagmar Radvanová
vedoucí projektu a vedoucí sociálních služeb
Cesta do světa – Slunečnice, o.s.731 653 326, cds@slundecin.org