Rubriky
Zprávy

Na Dělnické ulici začne rekonstrukce vodovodu a kanalizace

delnickaZnačné omezení dopravy čeká na obyvatele v souvislosti s rekonstrukcí více jak sto let starého vodovodu a kanalizace na Dělnické ulici. Práce budou zahájeny v polovině března.

Od okružní křižovatky v Děčíně IV (U výtopen) začnou výkopové práce již ve středu 18. března. Po opravě prvního úseku a znovuotevření úplného objezdu budou práce pokračovat směrem k Želenicím zhruba po 50 metrech. „Bohužel v začátku prací dojde ke značnému omezení provozu. Provoz směrem z Želenic bude úplně odkloněn na ulici Ústecká a průjezd bude povolen pouze pro zásobování a BUS. Při zajíždění do těchto míst, doporučujeme obslužným vozidlům pokračovat směrem do centra města přes ulice Dělnická, Ruská, Sofijská, Podmokelská a nezatěžovat objízdný směr z centra přes ulici Jiřího z Poděbrad,“ vysvětlil Jiří Anděl, náměstek primátorky. Stávající jednotná kanalizační stoka z betonových trub z roku 1900 je vlivem stáří v havarijním stavu. „Je nám jasné, že dopravní omezení v této exponované lokalitě se dotkne nejen obyvatel žijících v této části města, ale také podnikatelů, kteří mají na této strategické ulici své provozovny. Snažili jsme se tedy domluvit podmínky stavby tak, aby omezení bylo co nejmenší. Jedná se však o poměrně rozsáhlou akci a není možné ji realizovat za jiných podmínek,“ řekl Jiří Anděl. Přístup k benzinové stanici Dopravního podniku města Děčína, společnosti RYKO a prodejně Husqvarna bude zachován. Investorem rekonstrukce je Severočeská vodárenská společnost a. s. Stavební práce by měly být ukončeny do konce října letošního roku.

Zdroj: Magistrát města Děčín