Rubriky
Zprávy

Cestu na Jalůvčí zkomplikuje rekonstrukce vodovodu a kanalizace

cesta jaluvciPříští týden začne rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Drážďánské ulici. Rekonstrukce bude probíhat ve čtyřech etapách, práce budou prováděny za úplné uzavírky. Průjezd stavbou bude umožněn pouze složkám IZS a Dopravnímu podniku města Děčína. Prováděcí firma informovala všechny obyvatele žijící v dotčené lokalitě a vyvěsila informační cedule na autobusové zastávky a sloupy veřejného osvětlení. „Jsme si vědomi toho, že rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Drážďanské ulici značně zkomplikuje život nejen místním obyvatelům, ale také cyklistům a turistům. Snažili jsme se najít co možná nejvhodnější řešení tak, aby stavba omezovala běžný život co nejméně,“ řekl františek Pelant, primátor města. Dopravní podniky budou i přes toto dopravní omezení vozit přívěs na kola. Cyklobus tedy bude v provozu podle platného jízdního řádu.

V termínu od 28.4.2014 do 31.10.2014 bude probíhat uzavírka silnice č. III/25852 (ul. Drážďanská) v Děčíně v úseku od domu čp. 1 k železničnímu přejezdu P2437. Práce budou postupovat od horní části (dům čp. 1) směrem k železničnímu přejezdu v následujících etapách:

a) 1. etapa: 1. až 6. týden: od domu čp. 1 k domu čp. 43
b) 2. etapa: 7. až 11. týden: od domu čp. 43 k domu čp. 47
c) 3. etapa: 12. až 12 až 16. týden: od domu čp. 47 k domu čp. 42
d) 4. etapa: 17. až 27. týden: od domu čp. 42 k domu čp. 245.

Průjezd vozidel IZS (Policie ČR, hasičský záchranný sbor, zdravotní záchranná služba) a autobusů Dopravního podniku města Děčína, a.s. zůstane zachován.

Objízdná trasa:
– po silnici III/25852 (ul. Labské nábřeží a Předmostí),
– dále po silnici I/13 (ul. Ústecká a ul. Podmokelská a Pivovarská),
– následně po silnici I/13 do Jílového,
– dále po silnici III/24815 směr Sněžník
– a po silnici III/25852 na Maxičky a Jalůvčí.

V případě, že bude docházet k problémům s průjezdem v ulici 5. května, bude tato komunikace osazena semafory.

Důvodem prací je rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
Práce provádí firma: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

V průběhu prací dojde ke třem úplným uzavírkám, v rozsahu 7. až 14. dnů, také pro vozidla IZS a autobusy MHD, o přesném termínu uzavírky budou občané včas informováni.

Zdroj: Magistrát města Děčín