Rubriky
Zprávy

Pronájem pozemku od města se zvýší

decin_alesoRada města schválila nový Postup a zásady pronájmu pozemku ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Podle nových zásad budou pozemky u zahrad rodinných domů, na rekreaci k chatě, na rekreaci – zastavěná plocha, pod domy a zděnými garážemi, pod kolnou nebo jinou drobnou stavbou pronajímány za 40,- Kč/m2 na rok. Dále je nově zavedena kategorie pro pozemky pronajímané jako zařízení staveniště, a to za cenu ve výši 40,- Kč/m2 na rok. Bližší informace získáte na webu města.

Roční nájemné v Kč/m2 za pronájem pozemku dle účelu užívání:

popis

Platné do 21.06.2011

Platné nyní

Návrh 2014

Zahrádky

Zahrádkářské kolonie

1

2

2

Zahrádky ne přímo u RD –

a) výměra do 500 m2 (včetně)

1

2

2

  b) výměra 501 – 1000 m2

0,5

1

1

  c) výměra nad 1001 m2

0,1

0,50

0,50

Zahrádka u RD

2

4

10

Na rekreaci k chatě

2

4

10

Na rekreaci – zastavěná plocha

3

10

40

Přístupové cesty

Pouze k vlastnímu objektu

3

3

3

I k jiným objektům

0 – za údržbu pozemku

0 – za údržbu pozemku

0 – za údržbu pozemku

Plochy určené ke sportování

1

1

1

Pod domy a zděnými garážemi (nesloužící k podnikání) ve vlastnictví nájemce pozemku

3

20

40

Pod kolnou nebo jinou drobnou provizorní stavbou (včelín, plech. garáž, skleník apod.)

3

20

40

Na zařízení staveniště, uložení stavebního materiálu mimo komunikaci, chodník

 

 

40

Pozemky na výstavbu RD (do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu)

1

10

10

Po kolaudaci RD

3

Vypustit

Není v zásadách

Pozemky na výstavbu objektů pro podnikatelské účely

Stanoví RM individuálně na základě stanovisek HS, EO (nyní OMH)

 

10%

Individuálně – viz čl. VII odst. 1

 

20%

 

DC I a DC IV

 

30%

Individuálně – viz čl. VII odst. 1

 

20%

 

DC I a DC IV

 

30%

Individuální stanovení dle „zásad“ je podpůrně podle původní cenové mapy vypočteno následovně: např. v cenové mapě lokalita označená B/200; pronájem k účelu drobného podnikání, tj. koef. 1,2, tj. výměra pozemku x 200 x 1,2 a z této částky 20% (resp. 30%) činí roční nájem z pozemku.

Individuální stanovení dle „zásad“ je podpůrně podle původní cenové mapy vypočteno následovně: např. v cenové mapě lokalita označená B/200; pronájem k účelu drobného podnikání, tj. koef. 1,2, tj. výměra pozemku x 200 x 1,2 a z této částky 20% (resp. 30%) činí roční nájem z pozemku.

Zdroj: Magistrát města Děčín