Rubriky
Zprávy

Univerzita třetího věku – novinky pro letní semestr 2013/2014

prednaska CVUT Stoll_alesoDěčínské pracoviště Fakulty dopravní ČVUT bude pokračovat i nadále v programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku a kromě pokračování kurzů počítačových dovedností a kurzu angličtiny, které jsou určeny pro jejich současné účastníky, připravuje pro letní semestr akademického roku 2013/2014 několik nových kurzů.

První nabídka je z oblasti dopravních věd. Děčínský rodák a také pracovník Fakulty dopravní ČVUT v Praze Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. připravil kurz „Historie dopravy“, který je zaměřen nejen na historii různých druhů dopravy, ale také na vývoj průmyslové revoluce a ekonomického myšlení. Přednášky budou provázeny bohatým fotografickým materiálem a zvláštní pozornost bude věnována rozvoji dopravy v Praze a v Děčíně.

Druhý kurz „Úvod do politologie“ bude věnován problematice, které se věnuje jedna z nejmladších humanitních věd. Objektem zájmu budou různé politické ideologie, stranické a volební systémy a součástí bude také analýza současného českého politického prostředí. Kurz povede Bc. Daniel Šárovec.

Poslední kurz „ Němčina pro mírně pokročilé“ nabídne zájemcům možnost oživit si a zlepšit znalosti německého jazyka. Kurz povede Ing. Božena Šalovská a zájemce upozorňujeme, že počet míst je v jazykovém kurzu omezen.

Kurzy jsou určeny pro seniory se statusem důchodce, kteří nejsou ekonomicky aktivní, pro invalidní důchodce bez rozdílu věku a pro osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce).

Letní semestr probíhá od 17.února do 23.května 2014. Každému kurzu jsou věnovány 2 hodiny týdně. S konkrétními rozvrhy jednotlivých kurzů budou účastníci seznámeni před jejich zahájením. Poplatek za semestr činí 500 Kč. Zájemci se mohou začít hlásit ihned prostřednictvím uvedených kontaktů.

Kontaktní adresa: Fakulta dopravní ČVUT v Praze, pracoviště Děčín
Pohraniční 1288/1 
405 01 Děčín I

Kontaktní osoba: PhDr. Stanislava Holíková
Telefon: 224 358 407, 603 814 905
e-mail: holiksta@fd.cvut.cz