Rubriky
Politika Zprávy

Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín

zastupitelstvo 2012 _alesoPrimátor města pan František Pelant informuje občany o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 20.02.2014 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v  Děčíně I

INFORMACE
o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
Magistrát města Děčín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání
2. zasedání Zastupitelstva města Děčín,
svolaného primátorem města panem Františkem Pelantem v souladu s § 92 odst. 1
a § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Velký sál Společenského domu Střelnice v Děčíně I
Datum a čas konání: 20. února 2014 od 15:00 hodin

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3) Priority Strategie města 2014 – 2020
4) Odprodej obytných a nebytových domů
5) Ostatní majetkové záležitosti
6) Odprodej pozemků
7) Informace o činnostech orgánů města
8) Diskuse a závěr
František Pelant v.r.
primátor
Podle zákona o obcích je zasedání zastupitelstva města veřejné

Zdroj: Magistrát města Děčín