Rubriky
Zprávy

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Děčín

zastupitelstvo 2012 _alesoPrimátor statutárního města Děčín pan František Pelant informuje o konání posledního zasedání Zastupitelstva města Děčín v tomto roce, a to dne 12.12.2013 od 15,00 hodin v prostorách Společenského domu Střelnice v Děčíně I.

INFORMACE o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
Magistrát města Děčín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

9. zasedání Zastupitelstva města Děčín,

svolaného primátorem města panem Františkem Pelantem v souladu s § 92 odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Velký sál Společenského domu Střelnice v Děčíně I
Datum a čas konání: 12. prosince 2013 od 15:00 hodin
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3) Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2014
4) Odprodej obytných a nebytových domů
5) Ostatní majetkové záležitosti
6) Odprodej pozemků
7) Informace o činnostech orgánů města
8) Diskuse a závěr

František Pelant v.r.
primátor

Podle zákona o obcích je zasedání zastupitelstva města veřejné