Rubriky
Dětem Sport Zprávy

5. ročníku Velké ceny 17. listopadu v běhu na 5.000 m

beh_17_list_bannerPořadatel: ASK Děčín, patrony závodu jsou Marek Peterka a Jaroslav Hauzírek

Datum: neděle 17. listopadu 2013

Místo: stadion ASK Děčín s umělým povrchem CONIPUR

Čas: závodníci budou rozděleni podle výkonnosti do rozběhů,

– první běh A-výkonnostní (cca 5km pod 19:00min) startuje v 11,00 hod
– další běhy B-normální, C-manifestační po 30 minutách

Rámcové závody: od 10,30 se poběží vložený dětský závod na 200, 500 a 800m

Startovné: pro všechny dospělé kategorie 50,- Kč.

Přihlášky: v závodní kanceláři na stadionu od 10,00

Ceny: první tři závodníci v absolutním pořadí obdrží finanční odměny ve výši 500,- Kč, 300,- Kč a 200,- Kč a věcné odměny

Rámcové závody: od 10,20 se poběží vložený dětský závod na 200m, 500m a 800m

Šatny: na stadionu ASK od 10,00 hod (po povodních omezený provoz),

Výsledky: budou na webových stránkách www.askdecin.cz a na stránkách ČASu

Zvláštní ustanovení:
A/ pořadatel neručí za odložené věci, cennosti je možné uložit při prezentaci u pořadatele
B/ všichni startují na vlastní nebezpečí.

Informace: Hrnčíř tel. 412 547 707 domů / večer / a uvedené e-maily

Ředitel závodu
Mgr. Jaroslav Hauzírek
HauzirekJ@seznam.cz

Hlavní rozhodčí
Ing. Zdeněk Hrnčíř
zdenek.pad@centrum.cz

Atletický sportovní klub Vám přeje hodně zdaru a těší se na Vaši účast!!