Rubriky
Zprávy

Podél značených tras proběhlo kácení rizikových stromů

kaceni stromu CS

České Švýcarsko, 10. 9. 2013  Správa národního parku České Švýcarsko v tomto týdnu dokončila zásah k zajištění bezpečného průchodu po značených turistických trasách[1]. Zásah spočíval v pokácení 274 nebezpečných stromů v jejich bezprostřední blízkosti. Převážně se jednalo o smrkové souše nakloněné nad cestu nebo o stromy v pokročilém stádiu hniloby kmene. Kmeny pokácených stromů byly ponechány na místě k zetlení.

“Cílem zásahů podél značených turistických tras je zajištění bezpečnosti návštěvníků národního parku za běžných povětrnostních podmínek,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Vybrané stromy kácíme jen v nejnutnějších případech. Pokud je nezbytné zásah provést, usilujeme vždy o citlivé provedení práce, abychom příliš nenarušili celkový ráz daného místa.”

Pro rozhodování o nutnosti kácení nebezpečných stromů v bezprostřední blízkosti turistických tras přijala správa parku vnitřní předpis, který stanovuje mimo jiné i intervaly jejich kontrol, aby stromy hrozící pádem byly včas odhaleny. Kromě toho výskyt nebezpečných stromů průběžně kontrolují také všichni terénní pracovníci správy parku. Podezření na rizikové stromy mohou správě parku prostřednictvím kteréhokoli zaměstnance či písemně oznamovat i sami návštěvníci parku.

Poznámka:

[1] Zásahy byly provedeny podél značených turistických cest:

  • Studánkový důl (zelená TZT)
  • Stezka od Hadího pramene k Černé Bráně (modrá TZT)
  • Gabrielina stezka (červená TZT)
  • Stezka na Mariinu vyhlídku (žlutá TZT)
  • jednotlivé stromy podél stezek na Růžovský vrch, na Větrovec, u Bílého potoka, u Dolského mlýna

Zdroj: www.npcs.cz