Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Návrat sv. Jana Evangelisty do Křešic

Kresice_navrat_sochyVe středu 18. září 2013 od 16.30 hodin se v Křešicích u kapličky koná malá slavnost. Po více jak dvaceti letech se do obce vrátí socha sv. Jana Evangelisty.

Sochu věnoval křešickým ve 20. letech 19. století hrabě František Antonín Thun. Od počátku 90. let 20. století ale sv. Jan několikrát putoval. Ve zcela zuboženém stavu a rozlámán na několik kusů byl nejdříve uschován v lapidáriu děčínského muzea. Odtud byl po restaurování v roce 1997 přemístěn do galerie soch v Křížové ulici.

V souvislosti s opravou spojovací chodby z Růžové zahrady do kostela sv. Kříže a s obnovením průchodu z Křížové ulice do Dlouhé jízdy byla ale instalace soch v roce 2009 zrušena. Umělecká díla jsou od té doby postupně vracena do svých původních obcí a lokalit. Již v roce 2010 byl umístěn sv. Florián do areálu zemědělské školy Libverdě.

V roce 2011 se vrátil k obecní kapli v Horních Březinách sv. Matouš a v následujícím roce našel opět svoje místo na Chlumu také sv. Marek. Sochu sv. Jana zrestauroval v roce 1997 i nyní na náklady města Děčína akad. soch. Ivan Hamáček.

sv. Jan v roce 1991Úvodní slovo na slavnosti pronese Valdemar Grešík, radní města Děčína. Sochu požehná P. Vojtěch Suchý SJ. O hudební doprovod se postarají žáci a přátelé Křesťanské základní školy Nativity.