Rubriky
Firmy obchody Zprávy

Město má nový tržní řád

Nový tržní řád upravuje například prodejní dobu, která se nově prodlužuje z původních 18 na 22 hodin. Zachován zůstal provoz restauračních předzahrádek v maximálním časovém rozpětí do 8 do 02 hodin. Podle nového nařízení je zakázán nejen podomní, ale také pochůzkový prodej. Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2013 – Tržní řád schválila rada na svém srpnovém zasedání. Účelem nařízení města je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat prodej zboží a poskytovat služby na území města mimo provozovnu.

Podrobné informace k nařízení naleznete na: Dokumenty, Právní předpisy města Děčín vydané v roce 2013
http://www.mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/6-pravni-predpisy/120-platne-pravni-predpisy-statutarniho-mesta-decin/195-pravni-predpisy-mesta-decin-vydane-v-roce-2013

20130829-012622.jpg