Rubriky
Zprávy

Zahájení zjišťovacího řízení přeložky silnice

prelozka D8Odbor životního prostředí oznamuje zahájení zjišťovacího řízení záměru přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Veřejnost má právo nahlížet do oznámení na odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, budova B1, ul. 28. října 155/2, Děčín I (bývalý Okresní úřad), 2. patro dveře č. 323, po dobu 15 kalendářních dnů

od 4. 4. 2013 do 19. 4. 2013

v úřední dny od 8:00 – 16:00 hod., v neúřední dny po telefonické domluvě na telefonním čísle 412 591 461.

Své písemné vyjádření může každý zaslat na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce dotčeného územního samosprávného celku.

Další informace o probíhajícím řízení jsou rovněž k dispozici na internetové adrese agentury CENIA: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru ULK834.

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Zdroj: Magistrát města Děčín