Rubriky
Zprávy

Nehodovost na Děčínsku

Statistika dopravní nehodovosti v období od 1. 4. 2013 do 7. 4. 2013
Během prvního dubnového týdne letošního roku na děčínských silnicích došlo k třinácti dopravním nehodám, při nichž se zranily tři osoby lehce. K těžkému zranění nedošlo. Lidský život byl ušetřen. Škoda způsobená kolizemi dosáhla výše 1.437.000,- Kč. Nejčastější příčinou se stala nepřiměřená rychlost společně s opomenutou předností v jízdě, které se objevily třikrát. Zbylých sedm příčin spadlo do kategorie blíže neurčených. Alkohol byl zjištěn u tří účastníků silničního provozu.

Ve stejném období minulého roku došlo na děčínských silnicích k většímu počtu dopravních kolizí. Během sedmnácti událostí došlo byly zraněny dvě osoby lehce, jedna těžce. Lidský život byl ušetřen. Škoda napáchaná neshodami na silnicích dosáhla hranice 963.000,- Kč. Příčinám vévodila nepřiměřená rychlost, jež byla zaznamenána dvakrát. Opomenutá přednost v jízdě se objevila jedenkrát. Ostatních čtrnáct příčin spadlo do blíže neurčených. Alkohol byl zjištěn u jednoho účastníka dopravní nehody.

nprap. Petra Trypesová
Preventivně informační skupina Děčín