Rubriky
Zprávy

Povede dálniční přivaděč se stovkami kamionů skutečně centrem Děčína?

privadec26. 3. 2013 zveřejnil Krajský úřad Ústeckého kraje informaci o oznámení zpracovaném s obsahem a rozsahem podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. (o posuzování vlivů na životní prostředí) k záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“. Dokumenty byly k nahlédnutí do 15. 4. 2013 a do téhož dne bylo možné podávat k návrhu připomínky. Jedná se o první stupeň procesu EIA (= hodnocení vlivu stavby na životní prostředí), v němž kdokoliv může navrhovat další varianty, případně žádat, na co by se EIA měla zaměřit a co by měla zkoumat a zhodnotit.

Popisuji to záměrně trochu zjednodušeně, abych tento složitý proces přiblížila běžnému občanovi, protože v tuto chvíli to ještě neznamená, že se zítra začne stavět, ale že se stavba připravuje a budou zpracovávány dokumenty, hodnotící její vhodnost a smysluplnost z hlediska ochrany životního prostředí. Zdůrazňuji, že já osobně do „kolonky“ ochrana životního prostředí přiřazuji nejen ochranu cenných biotopů v chráněných lokalitách, ale i ochranu podmínek pro život ve městě, protože stavbou (i samotnou výstavbou) mohou být občané dotčeni se skutečně závažnými důsledky a následky, jež by stavba zanechala na podobě našeho města a kvalitě života v něm.

EIA bude zpracována možná za půl či třičtvrtě roku, pak proběhne druhá část – zveřejnění dokumentace EIA a podání vyjádření k ní (veřejné připomínkování bude až ve 4.fázi). A než k němu dojde, považuji za nezbytné, aby se v Děčíně otevřela veřejná diskuse k tomuto tématu, ale nikoliv s cílem poštvat proti sobě zastánce či odpůrce různých variant, ale s cílem začít spolupracovat – hledat informace, argumenty, pomoci nalézt řešení, které maximálně pomůže přetížené Teplické ulici a přitom nepoškodí město, ani cennou přírodu. Možná se to ze začátku bude jevit jako utopie, ale jsem přesvědčena, že to půjde. Cíl máme společný – ulevit našemu městu od zátěže kamionů a pomoci mu, aby se vyvíjelo do krásy a bylo přitažlivé pro své obyvatele i pro turisty.

Přiznávám, že nechodím každý den číst vývěsku magistrátu, ani denně nekontroluji web města, abych zjistila, co je nového, ale spoléhám se, že jako radní a zastupitelka obdržím důležité informace včas, ideálně s předstihem. Jaké bylo mé překvapení, když mne o existenci zahájení procesu EIA informovali před týdnem mí kamarádi z Brna, kteří se dopravními stavbami zabývají a ptali se mě, jak se k tomu v Děčíně stavíme. Nebyla jsem schopná jim nic odpovědět. A v okamžiku, kdy jsem si z webu kraje stáhla potřebné informace, jsem byla v šoku, že tak zásadní věc, jakou je řešení variant přivaděče, které tak fatálně mohou zasáhnout do života obyvatel města, jsme z úřadu nedostali vůbec do jednání rady.

Rada přitom od data zveřejnění zasedala, a předpokládám, že odbor životního prostředí se k tomu (z hlediska výkonu státní správy) rovněž vyjadřoval. Vedení města má dlouhodobé plány a vize, jak by město mělo vypadat, kudy by se měl ubírat jeho vývoj a považuji za nezbytné, aby o těchto tématech jednal a ve spolupráci s příslušným odborem byly podány i návrhy v nichž argumentace zahrnuje politické vize vedení města. To pracovník státní správy sám přece udělat nemůže, neboť tyto pravomoci nemá. Uklidňuje mne, že naštěstí bude probíhat ještě 2. a 3. stupeň hodnocení, že je ještě čas začít se o tématu veřejně bavit a zapojit do diskuse všechny zájemce a dotčené občany i organizace.

Berte, prosím, tento můj úvodní článek jako výzvu směrem k aktivním občanům. V příštím čísle vám ráda představím jednotlivé varianty i jejich alternativy, aby jste si mohli udělat představu, co vše se chystá a kudy. A v průběhu května se budu snažit svolat první veřejnou debatu, na které můžeme začít hledat společné cesty pro ideální řešení.

Krásný den,
Šárka Zimová Dostálová, radní města Děčín za VPM a krajská zastupitelka