Rubriky
Zprávy

Povede dálniční přivaděč se stovkami kamionů skutečně centrem Děčína?

26. 3. 2013 zveřejnil Krajský úřad Ústeckého kraje informaci o oznámení zpracovaném s obsahem a rozsahem podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. (o posuzování vlivů na životní prostředí) k záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“. Dokumenty byly k nahlédnutí do 15. 4. 2013 a do téhož dne bylo možné podávat […]

Rubriky
Zprávy

Otevřený dopis pro poslance a zastupitele Jaroslava Foldynu + odpověď

Vážený pane poslanče Parlamentu České republiky, vážený pane zastupiteli města Děčín. Dne 10. 2. 2012 prošla v poslanecké sněmovně novela zákona o ochraně ovzduší. Tato novela mimo jiné počítá se zrušením poplatků za vypouštěné emise velkým podnikům, které svým provozem výrazně přispívají ke znečištění ovzduší. Od roku 2015 by firmy neměly platit za vypouštění oxidu […]