Rubriky
Zprávy

Dluhové pasti II.

zivotni nouze dluhy_alesoŽijeme v chudém kraji, kde množství lidí je v tak tíživé sociální situaci, že řeší jen naléhavé potřeby. Obvykle platí především to, co je třeba platit okamžitě. V situaci žití ze dne na den, je myšlení do budoucna skutečně obtížné, což je dobře rozpoznatelné v dluzích obyvatel vůči městu. Postupně vzniká nenápadná dluhová past, která může být pro Děčín likvidační.

Situaci ve městě velmi zkomplikovalo zrušení poplatku za odpady v roce 2007 a jeho opětovné zavedení před třemi lety. Město hradí náklady na svoz a likvidaci odpadů, které převyšují 40 milionů korun. Občané se na nákladech podílejí jen částečně, zhruba z poloviny. Mnoho lidí dodnes nezvládlo svou povinnost plnit. Odpady ve městě produkuje každý a to, že jsou s nimi spojeny nějaké náklady, je jasné. V Teplicích tento poplatek občané neplatí, ale je tam řádově vyšší daň z nemovitosti. Teplický model je vlastně forma sociálního transferu: bohatí lidé se skládají na chudé, odpady totiž produkují všichni. V Děčíně se tato praxe neprosadila, tak jsme tam, kde jsme. Komplikovaná vymahatelnost je i u pokut, jež velká část obyvatel města prostě ignoruje.

Praxe je ale taková, že město nikomu nesmí „poplatek za odpady“ ani „pokuty“ odpustit. Pokud se dluhy za několik let načtou na vyšší částky za poplatníka a magistrátu se je nepodařilo vymoci, jsou tyto dluhy předány soudnímu exekutorovi.  V tu chvíli je dlužník v jiném režimu a je mu obstaven majetek, zadržena část platu, důchodu či dávek, a navíc kromě dluhu, dlužník zaplatí i drahou službu exekutora.  Podle současného právního pořádku není možné dlužníkovi nic odpustit, město musí peníze vymáhat nebo poruší zákony. V tomto případě je režim inkasa poplatků podle „daňového řádu“, což možnosti samosprávy naprosto omezuje.

Souhrnná výše jen dluhu  u obyvatel z poplatků za odpady za několik let překračuje 20 mil. korun (data z konce roku 2012), každoročně narůstá o 2 až 3 mil. Kč. Dluhy za poplatek z odpadů má ještě z let 2002-2007  3338 osob. Po dvouleté pauze, kdy se poplatek nevybíral,  nově vznikl dluh u 10 324 poplatníků (dluh je chápán za domácnost, v které klidně může být řada osob). Jen u tohoto poplatku jsou dluhy skoro u čtvrtiny obyvatel města. Závazky vůči svému městu mělo za dopravní přestupky z pokut „jen“ 672 osob (dluhy městu téměř  6,6 mil. Kč), z jiných typů pokut znovu „jen“ 640 osob (cca 1,5 mil. Kč).

Potenciálně je tak v situaci před exekucí několik tisíc obyvatel města. Jsme dokonce kritizováni, že praxe města je liknavá a proces exekucí a vymáhání neurychlujeme. Přitom jen za rok 2012 bylo vydáno 1241 exekučních příkazů a 389 dlužníků bylo předáno na exekutorský úřad. Teoreticky by mohlo být město daleko přísnější. Umí si někdo představit město, kde čtvrtina obyvatel běhá po soudech a řeší exekuce?!

Je třeba vědět, že situace Děčína není vůbec typická, v jiných částech České republiky tolik neplatičů ani zdaleka není.  Uhrazení nákladů na sběr a likvidaci odpadů je nezávislé na množství vybraných peněz, chybějící peníze je nutné vzít jinde. Situace vlastně skoro nutí správu města dál zatížit „spolehlivé“ obyvatele města novými daněmi. Je jasné, že mnoho lidí na svou povinnost prostě zapomnělo, nebo nezvládají zaplatit za domácnost větší částky najednou. Město proto umožňuje splátkové kalendáře a je možné dluhy i poplatky splácet po menších částkách.

Nedostatek zdrojů v Děčíně je snad nejvíce patrný v pomoci chudým lidem. Uměli bychom rozšířit možnosti práce pro nezaměstnané, pomoci školám i sociálním službám. Pokud se ale nezastaví růst dluhů obyvatel vůči městu, tak není moc možností, jak do této oblasti směrovat tak vzácné zdroje. Stávající situace  bude nutit správu města dále zdražovat poplatky za odpady, zvyšovat daně z nemovitostí či jízdné v autobusové dopravě.   Skoro by se zdálo, že z této pasti není cesty ven.

Naštěstí  výrazná většina dluhu za poplatek za odpady je u jednotlivých osob do 2000 Kč  –  hranice k předání dluhů externím exekutorům  je zatím v Děčíně nastavena přece jen výše. Situace v této oblasti je tikající bombou. Pokud by se  nezměnily zákony ani praxe poplatníků, tak hromadné konkurzy na obyvatele města budou vyhlášeny cca. za 10 let. Upřímně řečeno v tu dobu bych s radnicí nechtěl mít nic společného.

Vlastimil Pažourek radní města Děčína
Volba pro město Děčín