Rubriky
Zprávy

Plánované investiční akce města

V rozpočtu města na rok 2013 byly schváleny finanční prostředky na níže uvedené rozestavěné a zahajované investiční akce. Akce označené č. 1, 2 a 4 budou realizovány pouze v případě schválené dotace.

1) IPRM – rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická, Děčín II
Kompletní rekonstrukce tří budov domova pro seniory na Kamenické ul.
Projektová kancelář: S2 Atelier Schmodt, Petr a Pavel Schmidtové, Cihelná 923/28, Děčín
Rozpočet: 45.000.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 6/2013
Výběrové řízení: probíhá

2) MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení a výměna výplní otvorů budovy
Zateplení vnější obálky budovy MŠ vč. výměny otvorových výplní. Střešní konstrukce bude zateplena kompletizovanými střešními dílci a fasáda objektu kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou omítkou.
Projektová kancelář: Ing. Pavel Štětka, Brandtova 3261/2, 40011 Ústí nad Labem
Rozpočet: 8.500.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 7/2014
Výběrové řízení: 3/2013

3) Oprava střechy krytého plaveckého bazénu
Jedná se o kompletní opravu střechy krytého bazénu – odstranění konstrukčních vrstev střešního pláště včetně podhledu a následné provedení nových vrstev.
Projektová kancelář: BFB studio s.r.o.. Komunardů 3, 17000 Praha 7
Rozpočet: 15.800.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 5/2013
Výběrové řízení: probíhá

4) Liniová zeleň
Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně podél ul. Teplická, Prokopa Holého, 17. listopadu a Kamenická.
Projektová kancelář: Terén Design s.r.o., Vrbenského 2874/1, 41501 Teplice
Rozpočet: 9.300.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 3/2013
Výběrové řízení: probíhá

5) MŠ Litoměřická ulice
Jedná se o ceklovou opravu objektu – výměna stropních konstrukcí, úpravy podlaží, nové rozvody sítí, úpravy povrchů apod.
Projektová kancelář: Ing. Miroslav Kubík, J. z Poděbrad 1840/11, 40502 Děčín IV
Rozpočet: 13.500.000 Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 10/2013
Výběrové řízení: 8/2013 v současné době se u této akce prověřuje její efektivita

Mgr. Petr Kužel – vedoucí odboru rozvoje
14/2/2013
Zdroj: mmdecin.cz