Rubriky
Zprávy

Tvorba nové Strategie města začala

Decin__alesoMěsto Děčín zahájilo práce na tvorbě nové Strategie města. Ta by měla být zásadním pojítkem s finančními možnostmi z Evropské unie v rámci programového období 2014 – 2020. Nový rozvojový dokument bude vznikat v roku 2013 a do jeho tvorby by se měla aktivně zapojit i veřejnost.
Strategie města je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle, priority a cesty při řešení klíčových otázek rozvoje města na určité období. „Město sice má Strategický plán, který je pravidelně aktualizovaný, ale proto, abychom mohli čerpat finance v dalším programovém období, potřebujeme daleko komplexnější dokument, který bude rozumně pracovat se záměry nejen magistrátu a samosprávy města, ale i s náměty spolků, firem a ostatních subjektů v Děčíně. Předpokládá se, že možnost získat zdroje bude podmíněna účastí záměru v Strategii města,“ vysvětluje nutnost zpracování nového strategického plánu města radní Vlastimil Pažourek.

Pracovní skupina strategického plánování navrhla pět oblastí strategie, kterými jsou životní prostředí, vzdělávání, sociální sféra, podpora podnikání a rozvoj. Pro každou oblast vznikla pracovní skupina, která se pravidelně schází a připravuje SWOT analýzu na svá témata. Tyto výstupy pak dále bude hodnotit veřejnost a tak postupně vzniknou priority města pro jeho rozvoj.

„Na internetových stránkách města zřídíme odkaz, kde občané najdou informace o tvorbě nového strategického plánu. Dále bychom rádi zřídili e-mailovou adresu, kam budou moci občané posílat své dotazy a připomínky. Nyní pracujeme na prvních výstupech, které bude připomínkovat a doplňovat veřejnost,“ doplnil Vlastimil Pažourek. Dokument Strategie města by mohl být zpracován nejpozději do jara roku 2014.
Zdroj: Magistrát města Děčín