Rubriky
Zprávy

Jarní deratizace města

Zhruba měsíc potrvá pravidelná deratizace, kterou město provádí dvakrát ročně. Pokládky proběhnou ve všech lokalitách současně.

Trvalým problémem, který přispívá k množení škodlivých hlodavců, je především nepořádek. Ten je pro hlodavce, jak zdrojem potravy, tak místem pro hnízdění. Mezi nejproblémovější místa patří dvory a sklepní nebo suterénní prostory domů, mnohdy soukromé objekty a domy obývané nepřizpůsobivými obyvateli. „Doporučujeme, aby občané deratizaci provedli na svých pozemcích a objektech v termínu shodném s plošnou deratizací města. Tak bude zajištěn maximální efekt,“ řekla Lenka Fritscheová, z odboru životního prostředí. Jednotlivé etapy pokládek deratizačních nástrah budou prováděny ve stejném časovém období. Shodný bude jak způsob, tak druh pokládané nástrahy. Bude provedena povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory). Plošná deratizace vyjde město na více jak 100 tisíc korun. V průběhu celé akce mohou občané sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na odbor životního prostředí – L. Fritscheová tel. 412 591 465 nebo na koordinující firmu – p. Toman tel. 603 879 021.

Deratizace proběhne ve dnech 23. 4. – 23. 5. 2012. Lokality, kde je potřeba, s odkazem na výsledek loňské podzimní akce a opakovaných podnětů, deratizaci provést v maximálně možném rozsahu:

• Děčín I – okolí Zámeckého rybníka,
• Děčín II – ul. Kamenická, ul. Riegrova,
• Děčín IV – ul. Příbramská, okolí Jílovského potoka, okolí kina Sněžník, ul. Na Valech,
• Děčín VI – ul. Školní, U Tvrze, Želenická, Krátká

Zdroj: mmdecin.cz | Markéta Lakomá