Rubriky
Zprávy

Tvoříme Děčín 2024 startuje, návrhy mohou lidé podávat až do konce května

Město Děčín spouští další ročník participativního rozpočtu. Od 1. února 2024 mohou občané podávat své návrhy a projekty na různá zlepšení ve městě. Od února do května bude také průběžně prověřována možnost realizovatelnosti navrhovaných projektů. V září se pak uskuteční veřejné setkání, kde dostanou autoři možnost představit jednotlivé nápady. Následně se spustí hlasování veřejnosti, která vybere vítěze, a poté město postupně začne v roce 2025 vítězné projekty realizovat.

„Participativní rozpočet vnímám jako skvělou věc, kdy si občané sami mohou rozhodnout, jak má město naložit s částí svých peněz. Dosud byly v rámci Tvoříme Děčín zrealizovány skoro čtyři desítky projektů a já se těším, že se lidé znovu aktivně zapojí a přijdou s dalšími zajímavými návrhy na zkvalitnění života v Děčíně, například na zlepšení veřejného prostoru a podobně,“ říká Ondřej Smíšek, náměstek primátora pro rozvoj města a IT.

Na realizaci vítězných návrhů je z rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 2,5 milionů korun, přičemž nejvyšší možná částka na jeden projekt bude 750 000 korun.

Mezi nejvýraznější projekty, které vznikly v rámci Tvoříme Děčín, patří dopravní hřiště na Kamenické ulici, cykloboxy u hlavního nádraží, workoutové hřiště v Březinách nebo trail pro cyklisty na Klobouku. Vůbec poprvé byl v Děčíně participativní rozpočet Tvoříme Děčín otevřen v roce 2018. Od té doby bylo dokončeno 39 projektů ze 47. Ze zbývajících osm projektů je pět ve fázi příprav a měly by být dokončeny do jara 2024, zbývající tři projekty byly sloučeny v jeden s názvem „Vnitroblok Zámecká“. Ten má předpokládaný termín dokončení v průběhu jara příštího roku.

Participativní rozpočet dává občanům možnost prostřednictvím vlastních nápadů zlepšovat situaci ve městě. Další informace najdete na webových stránkách www.tvorimedecin.cz.

Zdroj: Magistrát města Děčín