Rubriky
Sport Zprávy

Hokejisté mají nové šatny

První etapa rekonstrukce na zimním stadionu je u konce.
Koncem ledna byly za účasti zástupců HC Děčín, SKD Průmstav a statutárního města Děčín v čele s primátorem Františkem Pelantem, slavnostně předány do užívání zrekonstruované šatny. Ty se podařilo zrekonstruovat z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 10 mil. Kč a za spoluúčasti statutárního města Děčín ve výši 3 mil. Kč.. Rekonstrukcí prošlo celé křídlo šaten a zázemí blíže k parkovišti.

Smyslem oprav bylo vyřešit problém chybějící vzduchotechniky a vadných odpadů, které prosakovaly skrz zdivo do šaten. „Jsem velice rád, že se podařilo šatny zrekonstruovat. Původní prostory byly nevyhovující zejména po hygienické stránce. Rekonstruované šatny jsou pro sportovce odpovídajícím zázemím a nutným vybavením zimního stadionu,“ řekl František Pelant, primátor města. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele byla společnost SKD Průmstav. „Ve spolupráci s městem jako majitelem zimního stadionu se budeme snažit v letošním roce připravovat žádost o dotaci a projektovou dokumentaci na rekonstrukci II. etapy v roce 2013,“ řekl Jan Havlíček, manažer HC Děčín.

Zdroj: Magistrát města Děčín