Rubriky
Politika Zprávy

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín

Primátor města pan František Pelant zve občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 20.10.2011 v prostorách Společenského domu Střelnice v Děčíně I, a to od 15,00 hodin.

Datum: 05.10.2011
Č.j.: OPO/104854/Řeš/2011 
 
V souladu s § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
 
 
s v o l á v á m
 
10. zasedání Zastupitelstva města Děčín
na čtvrtek 20. října 2011 od 15,00 hodin,
které se bude konat ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
             
 
                                                                                       František  P e l a n t, v. r.
                                                                                       primátor
 
  
Statutární město Děčín
 
 
Pozvánka
 
na 10. zasedání zastupitelstva města,
které se bude konat ve čtvrtek 20. října 2011
od 15,00 hodin ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I
 
 
 Návrh programu:
1)    Zahájení
2)    Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3)    Odprodej obytných a nebytových domů
4)    Ostatní majetkové záležitosti
5)    Odprodej pozemků
6)    Informace o činnostech orgánů města
 
 
 
 

Podle zákona o obcích je zasedání zastupitelstva města veřejné.