Rubriky
Turisti Zprávy

Pochodu pro UNESCO se zúčastnil ministr životního prostředí

Hřensko, 10. 9. 2011 – Pochodu pro podporu zápisu Českosaského Švýcarska na seznam přírodního dědictví UNESCO, jehož cílem byla Pravčická brána, se v sobotu 10. září 2011 zúčastnilo na 150 výletníků jak z české, tak i z německé strany regionu národních parků České a Saské Švýcarsko. Myšlenku nominace pískovcové krajiny přišla podpořit také česká a saská politická reprezentace. Mezi účastníky pochodu tak nechyběli saský zemský rada Michael Geisler, poslanci spolkového sněmu Marlies Volkmerová (SPD) a Klaus Brähmig (CDU), poslanci saského zemského sněmu či starostové některých německých obcí. Za českou stranu se pochodu zúčastnil také ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, doprovázený krajským radním Radkem Vonkou a ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko.

“Ještě před podáním přihlášky k zápisu na seznam přírodního dědictví UNESCO musí být splněny tři základní podmínky. Musí existovat konsenzus na úrovni regionu, nominace musí být bilaterální a musí být expertně prokázáno, že region má reálnou šanci na úspěch,” řekl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, a dodal: “V tuto chvíli není až tak důležitá otázka, kdy bude přihláška podána. Mnohem důležitější je její podání v okamžiku, kdy bude vše důkladně připravené a kdy budou odstraněny veškeré případné překážky, které by nominaci mohly ohrozit. Musíme si být vědomi, že máme jen jediný pokus.”

Zápis na seznam světového přírodního dědictví UNESCO by přeshraničnímu regionu Českosaské Švýcarsko přinesl především další zvýšení prestiže jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. “Současný status národního parku znamená pro území nejvyšší stupeň ochrany. Zápis na seznam UNESCO pak představuje především uznání přírodní hodnoty území na mezinárodní úrovni,” rozptyluje obavy z případného zpřísnění podmínek pro obyvatele i návštěvníky Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a pokračuje: “Jsme přesvědčeni, že značka UNESCO ovlivňuje především strukturu návštěvníků. V případě úspěšného zápisu na seznam světového dědictví by se jistě otevřely další zajímavé příležitosti pro poskytovatele služeb v širším regionu Českosaského Švýcarska.”

Účastníci pochodu podepsali pod obloukem Pravčické brány rezoluci adresovanou ministrům životního prostředí, kterou vyzvali českou i saskou vládu k zahájení vážné a odborně vedené diskuse, s cílem dosažení zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Výsledkem jednání politiků vedených během pochodu pak byla dohoda o vzniku přeshraniční platformy, která navrhne konkrétní kroky pro realizaci tohoto záměru. Ke koordinaci této platformy se přihlásili radní Ústeckého kraje Radek Vonka a poslanec spolkového sněmu Klaus Brähmig.

Zdroj: www.npcs.cz