Rubriky
Kultura Zprávy

Wolfgang Amadeus Mozart a rodina Thunů

Zatímco styky rodiny Thunů s Fryderykem Chopinem byly již několikrát popsány, kontakty s W. A. Mozartem jsou zatím v obecném povědomí mnohem méně. Letošní výročí skladatelova úmrtí je příležitostí tento deficit napravit.

Není zcela zřejmé, jak a kdy se Thunové s velkým skladatelem seznámili. Každopádně je jisté, že po Mozartově příchodu do Vídně, roku 1781, sehrála v jeho životě velmi důležitou roli hraběnka Marie Wilhelmina Thunová. Tato výjimečná žena s velkým hudebním nadáním vedla tehdy proslulý salon, který současníci popisují jako „ústřední bod vídeňského hudebního a společenského života“. Mozart často do jejího domu docházel a pravidelně zde koncertoval. Hraběnčina mínění si vážil natolik, že ji pravidelně přehrával nové části své opery Únos ze serailu a žádal ji o posouzení. Wilhelmina mu také zapůjčila svůj skvělý klavír pro vystoupení před císařem Josefem II. Hlavně ho však představila vlivným osobám, které výrazně ovlivnily jeho další kariéru.
Kromě Wilhelminy se Mozart seznámil s jejím tchánem Janem Josefem Thunem, majitelem děčínského panství. Starý hrabě tehdy dával před Děčínem přednost pobytu v rakouském Linci, kde také v listopadu 1783 hostil Mozarta i s jeho manželkou. Jan Josef byl milovníkem hudby a udržoval si vlastní velmi kvalitní kapelu. Požádal proto Mozarta o skladbu, kterou by jeho hudebníci mohli zahrát na nadcházející akademii v městském divadle. Skladatel prokázal svou neuvěřitelnou pohotovost a během pouhých pěti dnů v jeho domě zkomponoval zcela novou symfonii, kterou potom hraběcí kapela pod jeho vedením úspěšně předvedla. Skladbu, nazvanou později Linecká symfonie, Mozart Janu Josefu Thunovi poté věnoval. Mezi oběma muži vzniklo skutečné přátelství, které se dále utvrdilo během Mozartova prvního pobytu v Praze o čtyři roky později, kdy skladatel opět využil nabídky hraběte Thuna a ubytoval se v jeho malostranském paláci. Když Jan Josef o rok později zemřel, přišel Mozart nejen o velkého příznivce, ale zřejmě i o štědrého mecenáše, jehož pomoc by se mu byla v pozdějších letech velmi hodila.
 
V letošním roce uplyne 220 let od Mozartova úmrtí. Správa zámku proto připravila koncertní cyklus Rok s Mozartem, který by měl zajímavý vztah mezi slavným skladatelem a rodem Thunů znovu připomenout.
 
[FŠ, MV]
Zdroj: www.zamekdecin.cz