Rubriky
Zprávy

W. A. Mozart, Missa C dur – Korunovační

Římskokatolická farnost sv. Kříže v Děčíně si vás dovoluje pozvat na provedení díla které zazní při liturgii v neděli  24. 4. 2011 v 10:00 v kostele sv. Kříže v Děčíně:

W. A. Mozart
Missa C dur – Korunovační
pro sóla, sbor, varhany a orchestr

EVA FOREJTOVÁ – soprán               IVETA POSLEDNÍ – alt

MILOSLAV PELIKÁN – tenor                PAVEL VANČURA – bass

VÁCLAV KRAHULÍK – varhany

KARLOVARSKÝ PĚVECKÝ SBOR

DĚČÍNSKÝ PĚVECKÝ SBOR

DĚTSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR KARLOVY VARY

dirigent Miloš Bok

vstupné dobrovolné