Rubriky
Zprávy

Požáry přírodních porostů: zranění i ztráty na životech

Ikdyž ještě neskončila zima, téměř jarní počasí láká k „úklidu“ zahrady a s tím i spojené nešvary, které zaměstnávají hasiče: vypalování trávy a spalování odpadu. Každoročně takto způsobené požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob jsou zraněny a dochází i ke ztrátám na životech.

Zákon vypalování porostů zakazuje

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

Tragické následky: za posledních deset let 15 mrtvých a 248 zraněných

Tragické následky mívá nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování porostů shrabaných či různých odpadů. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu se suchou vegetací, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží. Podložím se může rozšířit oheň v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň se může rozšířit na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech.

Rychlý zásah hasičů snižuje další následky a škody

Hasiči při likvidaci požárů přírodních porostů způsobených zakládáním ohňů a vypalováním za posledních deset let uchránili hodnoty ve výši 785 milionů korun!
Nejtragičtějším rokem za posledních patnáct let byl rok 1996

Při 3 414 požárech přírodních porostů v roce 1996 zemřelo devět osob, 68 osob se zranilo, škody se vyšplhaly na více jak 34 milionů korun. Hasiči uchránili hodnoty za 430 milionů korun.

Rok 2006 zaznamenal nejvyšší škody při požárech přírodních porostů, a sice přes 63 milionů korun.
V úterý 8. března 2011 hasiči zasahovali u celkového počtu 176 všech požárů, (dlouhodobý  průměr činí 56 požárů denně). Požáry způsobily škody za 4,6 mil. korun. Tři osoby byly zraněny.

Nejvíce požárů 8. března 2011 zaznamenal kraj Středočeský (30), následuje s 24 požáry kraj Jihomoravský, shodně 19 požárů hasiči evidovali v kraji Ústeckém a Královéhradeckém.

 

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail:
ivana.svitakova@grh.izscr.cz