Rubriky
Zprávy

3. zasedání zastupitelstva města

Statutární město Děčín

Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 24. března 2011od 15,00 hodin ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Návrh programu:
1)      Zahájení
2)      Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3)      Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín – sídliště Staré Město k 31.12.2010
4)      Návrh na zřízení organizační složky statutárního města Děčín – Středisko městských služeb Děčín a schválení zřizovací listiny této organizační složky
5)      Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011
6)      Návrh na zrušení platnosti Zásad postupu Statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace na podporu výstavby rodinných domů na území  Statutárního města Děčín
7)      Odprodej obytných a nebytových domů
8)      Ostatní majetkové záležitosti
9)      Odprodej pozemků
10)     Informace o činnostech orgánů města

Podle zákona o obcích je zasedání zastupitelstva města veřejné.
Alena Smutná