Děčín vyčlenil na příští rok 5 milionů korun z rozpočtu pro projekty občanů

Lidé v Děčíně mohou i příští rok rozhodovat o tom, jak utratit část městských peněz. Vedení města na to vyčlenilo 5 milionů korun. Občané mohou posílat na magistrát návrhy, jak s penězi naložit. V rámci takzvaného participativního rozpočtu už město loni začalo pracovat na návrzích občanů. Vzniklo tak například workoutové hřiště v Březinách, město nechalo […]

Ovlivněte budoucnost města! Dotazník můžete vyplnit už jen do konce března…

1) Strategie je opatření proti mrhání prostředků z veřejných peněz. = Město bude muset dokladovat u každého projektu, na který bude žádat prostředky z EU, zda je v souladu se strategií, tedy přáním významné skupiny obyvatel. Financováním tak neprojdou (nebo hodně problematicky) nesmysly, které si politik vymyslí. Např. ústecká lanovka k soukromému hotelu pana primátora Mandíka, wellness centrum pana Oulického, […]

Návrhy architektů na obnovu Podmokel si bude možné prohlédnout v bývalé knihovně

Výstavu soutěžních návrhů urbanistické soutěže Řešení obnovy historické části Podmokel si budou moci obyvatelé prohlédnout v budově bývalé městské knihovny v Raisově ulici od 10. do 27. září. Účelem a posláním soutěže bylo nalezení nové podoby významných veřejných prostorů centra města slučující lépe, nežli je tomu dnes, charakter historické zástavby se současnými kulturním, společenskými a […]