Rubriky
Zprávy

VIDEO: Revitalizace východního nádraží postoupila do další fáze

Pracovní místa, investiční příležitosti, laboratoře, muzeum či kongresový sál: to vše by mělo vzniknout na území současného nákladního nádraží Děčín – východ. Cílem projektu je vytvořit v této lokalitě svébytné území kombinující průmyslové, podnikatelské, vědecko-technické, vzdělávací, kulturní a občanské využití. Studii využitelnosti Rozvojové zóny Děčín – východní nádraží najdete v příloze článku, podívat se také můžete na videoprezentaci projektu.

Zastupitelé města Děčín proto na konci dubna schválili studii využitelnosti této rozvojové zóny a také zpracování a podání dokumentů potřebných pro podání potenciálního strategického projektu „Rozvojová zóna Děčín – východní nádraží“ do Plánu spravedlivé územní transformace v souladu s veřejnou výzvou pro Ústecký kraj. Nositelem projektu bude statutární město Děčín. Studie byla pořízena/realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

„Prvotním přínosem projektového záměru je sanace území a revitalizace existujícího brownfieldu. Následně bude mít projektový záměr pozitivní dopady na region díky objektům a funkcím, které v nově vytvořené zóně vzniknou,“ říká primátor města Jiří Anděl s tím, že revitalizovaná plocha přitáhne nové investory a podnikatelské subjekty, případně poskytne prostor pro rozvoj stávajících podniků působících ve městě. Město předpokládá, že to vše povede k růstu počtu pracovních míst.

V nové rozvojové zóně vzniknou tři funkční celky: Jednak to bude kolejiště s redukovanou šířkou i počtem, dále menší průmyslové provozy (teplárenství, zařízení pro energetické využití odpadů,

výrobní provozy), a do třetice pak centrum s polyfunkčním smíšeným využitím městského charakteru: občanská vybavenost, výzkum, vývoj, vzdělávání, kultura, kanceláře, maloobchod.

Kolejiště v této části proto bude potřeba zredukovat, což je úloha Správy železnic, s.o.. Plochy po snesených částech kolejiště mají být uvolněny pro územní rozvoj města. Součástí řešeného území jsou také plochy mezi stávajícím kolejištěm a Benešovskou ulicí a památkově chráněná výpravní budova, která je dnes téměř bez využití a dlouhodobě chátrá.

Výpravní budova bude přeměněna v multifunkční vzdělávací centrum, které poskytne zázemí pro Dopravní fakultu ČVUT, včetně vytvoření specializovaných laboratoří. V ní vznikne i konferenční sál s kapacitou více než 200 lidí, což přitáhne do města kongresovou turistiku. V plánu je také muzejní interaktivní expozice s dopravní tematikou nebo se zaměřením na popularizaci vědy a výzkumu nadmístního významu.

Rozvoj výzkumu a inovací bude podpořen i vytvořením blokové zástavby podél ulice 17. listopadu, u níž se očekává následné využití pro výzkumná a vědecká pracoviště, laboratoře, kreativní průmysl, technologické centrum či inovační hnízda. Zastoupení ČVUT v rozvojové zóně bude mít příznivý vliv na rozvoj vzdělanostní struktury obyvatel.

 

mmr cr rgb

 

Zdroj: Magistrát města Děčín