Uzavírka Kamenické se posouvá směrem k Albertu, omezení potrvá do 30. 11. 2014

Částečné omezení dopravy z důvodu rekonstrukce kanalizace na Kamenické ulici čeká řidiče od křižovatky s ul. Příkrá po č. p. 232, a od č. p. 232 po objekt prodejny Albert. Doprava bude v těchto místech řízena pomocí světelné signalizace. Zároveň s dopravním omezením dojde také k přemístění autobusové zastávky u prodejny Albert ve směru na […]

Rekonstrukce kanalizace v ulici Jiřího z Poděbrad

Z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace dojde k uzavírce ulice J.z Poděbrad v úseku mezi ul. Klostermannova a ul. Budapešťská. Objízdná trasa bude vedena po uli. Dělnická, Klostermannova a Budapešťská. Objízdná trasa platí také pro městskou hromadnou dopravu. Práce budou prováděny v termínu od 3. března do 31. května. Zdroj: Magistrát města Děčín

Strategie města má směřovat k výběru priorit

Budoucí představy města o rozvoji naráží na zásadní nedostatek zdrojů. Příležitostí je pro nás nové programovací období EU 2014 – 2020, kde je v možnostech Děčína usilovat až o cca 500 milionů korun z dotací. Ani tato na první pohled ohromná suma nestačí potřebám města, velmi obtížný je proto výběr priorit budoucího rozvoje. V rámci […]

Majitelé domů na Starém Městě mohou žádat o zvýhodněný úvěr

Vlastníci bytových domů ve vymezené zóně IPRM Děčín – sídliště Staré Město mohou žádat o zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA, ve kterém je k dispozici přes 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto prostředky lze využít na rekonstrukci či modernizaci bytových domů. Žadatelé mohou získat zvýhodněný úvěr s úrokem od 0,71 […]