Rubriky
Turisti Zprávy

Seznamte se s výsledky soutěže o návrh lávky pro cyklisty a pěší

Proto, aby město našlo co nejlepší řešení pro propojení obou břehů Labe, vypsalo letos v dubnu architektonickou soutěž. Návrhy posuzovali odborníci, závěrečné slovo měla porota. Ta sestavila pořadí jednotlivých návrhů. S návrhy se nyní může seznámit také veřejnost. Výstavu zahájí vernisáž, která se koná 26. září v 15 hodin.

Dlouho očekávané propojení Podmokel a Děčína po lávce vedoucí podél tělesa dráhy začíná mít reálnou podobu. Ta vyšla z architektonické soutěže, která měla za cíl najít kvalitní řešení sloužící pěším i cyklistům. „Soutěž splnila svůj účel: umožnila porotě vybrat vítězný návrh a doporučit zadavateli autory tohoto návrhu pro další spolupráci. Porota dále, s ohledem na kvality předložených prací, udělila jednu druhou cenu a jednu odměnu. Závěrečné doporučení poroty zadavateli je dokladem toho, že zadání bylo formulováno smysluplně a že se soutěžícím podařilo uspokojivě nalézt odpovědi na otázky ze zadání vyplývající,“ řekl Radek Kolařík, předseda výběrové komise. Radnice chce, aby lávka zapadla do krajiny a byla součástí železničního mostu. Na všechny návrhy se nyní může podívat i široká veřejnost na výstavě v bývalé budově městské knihovny. Výstava bude zahájena vernisáží. Ta proběhne v bývalém oddělení pro dospělé ve středu 26. října od 15 hodin. Setkat se zde bude možné s posuzující komisí i architekty. Výstavy bude pokračovat v bývalém dětském oddělení do 4. října vždy od 10 do 18 hodin. Vstupné je zdarma.

Výsledky soutěže:

1. místo – Ing. arch. Alexandr Kotačka, Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph. D., Ing. arch. Eva Pyková; Praha

2. místo – Pavel Rak, Lukáš Landa, Prof. Ing. Jiří Stráský DSc.; Kostelec u Křížků

3. místo – cena nebyla udělena

Odměna – Elan Neuman Fessler/Emergenative Architecture; Hoštka

Zdroj: Magistrát města Děčín