Rubriky
Zprávy

Střední školy se zapojují do celoevropské kampaně proti zneužívání dětí online

Do celoevropského projektu  #SayNo! se zapojili prostřednictvím úspěšné spolupráce pedagogů a policejní preventistky ÚO PČR Děčín také studenti a studenty ústeckého Gymnázia Dr. Václava Šmejkala, duchcovského Gymnázia a Střední průmyslové školy.

Studenti a studentky duchcovských středních škol se s projektem potkali během svého adaptačního kurzu začátkem září na Staré Olešce. V příjemném prostředí zdejšího rekreačního objektu shlédli video, dozvěděli se bližší informace o formách sexuálního násilí a vydírání, účinné obraně proti nim a v závěru  i užitečné kontakty.  Neopomenutelnou součástí besedy byly také  základní informace k trestní odpovědnosti dětí a mládeže, přestupkům a trestným činům s touto oblastí spojených. Každý z přítomných měl možnost podívat se a svůj i vnější kyber prostor jinýma očima, než těma svýma …

V závěru září od 19.9.2018 do 21.9.2018 navštívila policejní preventiskta ÚO PČR Děčín také gymnázium v Ústí nad Labem, kde se také přítomní druháci v souvislosti s projektem „Chovej se bezpečně“  seznámili se zmiňovanou celoevropskou kampaní #SayNo!. Z besed se vyklubala příjemná setkání, která obohatila obě zúčastněné strany.

Nezbývá, než si přát lepší život pro naše děti a věřit, že v případě nebezpečí, která na ně v těchto „vodách“ číhají, dokážou odrazit bez jakékoliv újmy.

Bližší informace k tomuto projektu je možné nalézt zde.

Užitečné odkazy k informacím o projektu:
Pomoc Online.cz
Safer internet.cz
EUROPOL

Děčín 24. září 2018
nprap. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín