Rubriky
Zprávy

Technická závada způsobila problém s distribucí volebních lístků

Kvůli technické závadě se do seznamu pro tisk volebních lístků dostali i lidé, kteří od posledních voleb zemřeli nebo změnili bydliště. Volební lístky budou správným adresátům distribuovány o tomto víkendu. Za vzniklé potíže se velice omlouváme. Volební lístky jsou samozřejmě také k dispozici na obou recepcích magistrátu nebo přímo v den voleb ve volebních místnostech. […]

Rubriky
Zprávy

Informace k podání písemné žádosti o vydání voličského průkazu

V pátek dne 13. 10. 2017 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, a to dle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995, o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění. Žádost lze podat do 16:00 […]

Rubriky
Politika Zprávy

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Primátorka statutárního města Děčín podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e : 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek dne 20.10.2017 od […]

Rubriky
Zprávy

Informace k voličským průkazům při volbě prezidenta republiky

Volič, který nebude moci ve dnech volby prezidenta republiky volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, popřípadě zvláštním seznamu voličů, může požádat o vydání voličského průkazu, a to od 28.08.2017 (dle § 33, odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Požádat […]

Rubriky
Politika Zprávy

Upozornění pro voliče na změnu sídla volebních okrsků v Děčíně

Upozorňujeme voliče, že z technických důvodů došlo v Děčíně ke změně sídla některých volebních okrsků. Kterých okrsků se změna týká, najdete uvnitř článku. Jedná se o: Okrsek č. 9 – přestěhován z Domova pro seniory na Kamenické ulici v Děčíně II do Základní školy, Kamenická 1145/50, Děčín II Okrsek č. 13 – přestěhován z Klubu seniorů na Litoměřické […]