Rubriky
Zprávy

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Primátorka města Mgr. Marie Blažková zveřejnila „Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky“ pro město Děčín. Podrobnosti v příloze:  Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_volby_prezidenta.pdf Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí v Děčíně pro volbu prezidenta republiky

Primátorka města Mgr. Marie Blažková svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí v Děčíně pro volbu prezidenta České republiky. Všem delegovaným a jmenovaným členům byla pozvánka na toto zasedání zaslána. Podrobnosti v příloze –svolani_1._zasedani_OVK_web.pdf Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Informace k delegaci členů do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky

Do okrskových volebních komisí v Děčíně pro volbu prezidenta republiky může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně a Senátu, anebo politická strana, hnutí nebo koalice, která nemá […]

Rubriky
Zprávy

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Děčíně pro volbu prezidenta republiky

Primátorka města informuje podle zákona o volbě prezidenta o počtu a sídle volebních okrsků v Děčíně. Pro tuto volbu došlo z technických důvodů ke změně sídla volebního okrsku č. 20. Nově bude okrsek sídlit v Hotelu S-centum, Ústecká 860/26, Děčín V. Všichni voliči, kterých se tato změna týká, budou na tuto změnu opětovně upozorněni při […]

Rubriky
Politika Zprávy

Nevíte, kam máte jít volit? Aplikace města Děčín Vám pomůže

Na podnět Magistrátu města Děčín vyvinula společnost T – mapy s. r. o. aplikaci, s jejíž pomocí zjistíte, do jakého volebního okrsku patříte. Vyzkoušet si jí můžete kdykoliv v níže uvedených odkazech. Aplikace Vám po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže volební místnost, které přísluší zadaná adresa. Seznam volebních místností byl zpracován na základě […]