Rubriky
Politika Zprávy

Informace k 2. kolu volby prezidenta republiky

Oznámení o době a místě konání
Primátorka města Mgr. Marie Blažková zveřejnila „Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky“ pro statutární město Děčín.

Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_volby_prezidenta_2.kolo.pdf

Informace k voličským průkazům
Volič, který nebude moci ve dnech 2. kola (26.-27.01.2018) volby prezidenta volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, popřípadě zvláštním seznamu voličů, může požádat o vydání voličského průkazu, a to:

v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – do pátku 19.01.2018 do 16:00 hodin
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky – do pátku 19.01.2018 do 16:00 hodin
osobně – do středy 24.01.2018 do 16:00 hodin
Veškeré informace k voličským průkazům, případně stálému seznamu a zvláštnímu senamu voličů, je možné získat na evidenci obyvatel Magistrátu města Děčín, ul. 27. října, Děčín I, paní Jindra Osladilová, tel.: 412 591 137, e-mail: jindra.osladilova@mmdecin.cz.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro 2. kolo volby prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 26.-27.01.2018, obdrží voliči ve dnech voleb přímo ve volební místnosti. Okrsková volební komise bude voličům vydávat hlasovací lístky postupujících kandidátů.

Žádosti o přenosnou volební schránku
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů magistrát (412 593 200 – 203) a ve dnech voleb (26.-27.01.2018) okrskovou volební komisi (telefonní čísla do každé volební místnosti jsou uveřejněna na webových stránkách města) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Zdroj: Magistrát města Děčín