Rubriky
Zprávy

Město odstraňuje led z kopce V Dolině

Komunikace V Dolině v Prostředním Žlebu je stále pod ledem. Město intenzivně pracuje na jejím zprůjezdnění. Objízdná trasa po cyklostezce zatím trvá. V každém zimním období je nesnadné udržet tento úsek sjízdný, bez jakýchkoli obtíží. Díky arktickým mrazům, které zasáhly Českou republiku, a stále přitékající vodě z pramenů se sjízdnost kopce V Dolině velmi obtížně […]

Rubriky
Zprávy

Zakázky na stavební práce a publicitu

Od 11.2.2012 budou na profilu zadavatele zveřejněny tyto veřejné zakázky: nástroje publicity ZÁMEK – nabídky do 20.2.2012 do 9.00 hodin dále to jsou stavební akce: rekonstrukce ul. Lovosická úprava odvodnění Tělocvičná ul. úprava odvodnění ul. Klostermannova odvodnění křižovatky Krásnostudenecká-Severní nabídky k těmto akcím mohou uchazeči podat do 24.2.2012 do 9.00 hodin. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Zakázky malého rozsahu

Od 7. února 2012 budou na profilu zadavatele zveřejněny veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávku prezentační techniky a na Vytápění okapů a svodů na budově A – MM Děčín. Nabídky můžete podávat do 15. února 2012 do 9.00 hodin.  Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Vodu z bazénu využijí hasiči

Ve středu 1. 2. 2012 byl v Plaveckém areálu Děčín v Ploučnické ulici slavnostně předán do provozu zdroj požární vody pro jednotky požární ochrany, jehož vybudování ze svého rozpočtu hradilo statutární město Děčín. Přítomni byli: 1. náměstek primátora Pavel Sinko, 2. náměstkyně primátora Hana Cermonová a za HZS velitel stanice Děčín Jiří Hykl. Hasičský záchranný […]

Rubriky
Firmy Zprávy

Elektrická energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace

Statutární město Děčín vypisuje, jako centrální zadavatel ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, nadlimitní veřejnou zakázku na „Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace“. Jedná se celkem o 27 subjektů včetně statutárního města Děčín. Tato zakázka bude hodnocena elektronickou aukcí. Příjem nabídek je do 6.3.2012 do 9.00 hodin, zároveň v tento […]