Rubriky
Zprávy

Navrhnout osobnost na Cenu města je možné do konce listopadu

lidedecin_alesoRada města se rozhodla prodloužit termín podání návrhů na Cenu města. „K rozhodnutí nás vedl malý počet nominovaných. Rozhodli jsme proto, že ještě jednou vyzveme občany, aby navrhli na Cenu města osobnosti, které významným způsobem ovlivňují ať už společenský nebo sportovní život ve městě,“ řekl František Pelant, primátor města. Nominace mohou občané posílat ještě do 30. listopadu na adresu: Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 405 38, nebo na e-mail: posta@mmdecin.cz . „V Děčíně je jistě mnoho zajímavých občanů, kteří svůj čas věnují práci s mládeží, sportovní činnosti, nebo se aktivně podílejí na kulturním životě. Cena města by měla být poděkováním jejich práci,“ doplnil František Pelant.

Cena nemůže být udělena in memoriam. Statut Ceny statutárního města Děčín včetně pravidel pro podávání návrhů na cenu schválilo zastupitelstvo, které o udělení Ceny rozhoduje na základě doporučení komise.. V minulých letech Cenu získal například bývalý ředitel městského divadla Rudolf Felzmann, dirigent Děčínského symfonického orchestru Josef Waldmann, významný děčínský lékař a politický vězeň Hugo Engelhart a skautský historik Karel Lešanovský. V loňském roce město ocenilo řezbáře a pedagoga Vladimíra Cejnara a fotbalistu a zasloužilého trenéra Julia Časného.

 

Zdroj: Magistrát města Děčín