Rubriky
Sport Turisti Zprávy

Město provedlo kontrolu cyklostezek

Vzrůstající teploty a jarní počasí láká obyvatele města na cyklostezky. Město proto provedlo důkladnou kontrolu stezek. Pro plnohodnotný provoz je nutné provézt několik oprav. Nejen zima, ale také vandalové ničí cyklostezky ve městě. Město proto musí vynaložit nemalé finanční prostředky na opravu a úklid stezek. „Kontrolou stavu povrchu a okolí stezek jsme zjistili závady, které […]

Rubriky
Zprávy

Iktové centrum v Děčíně

Videozpravodajství eDecin. RegiaTV. Pelant o iktovém centru.

Rubriky
Zprávy

Zápis dětí do matřeských škol proběhne v květnu

Zápis do mateřských škol se uskuteční v sobotu 19. května 2012 v době od 9 do 13 hodin ve všech mateřských školách ve městě. Ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol v Děčíně po dohodě s odborem školství a kultury Magistrátu města Děčín stanovují (podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, […]

Rubriky
Kultura Zprávy

Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úředníka/úřednice vedoucí/ho odboru školství a kultury

Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje V Ý B Ě R O V É     Ř Í Z E N Í na pracovní místo vedoucího úředníka / úřednice vedoucí/ho odboru školství a kultury Koordinace a výkonu státní správy a samosprávy v oblasti školství a kultury, koordinace a komplexní zajišťování agendy zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým organizacím […]

Rubriky
Zprávy

Město začalo boj za lepší ceny tepla

Město Děčín se spolu se správci bytových družstev postavilo proti vysokým cenám tepla od společnosti Termo. Na jednání řediteli společnosti Petru Šimoníkovi předal primátor města František Pelant materiál o vývoji cen tepla spolu s dotazy, na které město očekává odpověď. „Vysoké ceny tepla jsou neúnosné nejen pro město Děčín, ale také pro menší odběratele. Rozhodně […]