Rubriky
Zprávy

Nový portál komunitního plánování v provozu

Město spustilo nový internetový portál komunitního plánování. Webové stránky jsou uceleným pohledem na sociální oblast v Děčíně. Kromě informací ze samotného procesu komunitního plánování je zde možné nalézt i informace týkající se organizací, které poskytují sociální služby. „Naší snahou bylo umožnit všem, kteří informace pomocí internetu hledají, aby je našli na jednom místě. Je zde […]

Rubriky
Dětem Politika Zprávy

Protest proti slučování Gymnázia Děčín a EOA vyjádří studenti průvodem

Co se děje? Radní Ústeckého kraje v rámci optimalizace škol rozhodli, že Gymnázium Děčín a Evropská obchodní akademie by k 1. 9. 2012 měly být sloučeny v jeden celek. 29. 6. 2011 by krajské zastupitelstvo tento návrh mělo schválit. My, studenti, chceme dát najevo, že s návrhem nesouhlasíme. Sloučení všeobecné a odborné školy považujeme za […]

Rubriky
Zprávy

Informace o výjimkách z obecného postupu – oprava nájezdu na Tyršuv most

Informace o výjimkách z obecného postupu – Směrnice č. 5-2 k pořizování služeb, materiálu a majetku města Rada města na svém zasedání dne 24.05.2011 projednala informaci o opravě nájezdů na Tyršův most a Červený Vrch a usnesením č. RM 11 10 37 34 bere na vědomí postup při odstranění havarijního stavu asfaltových povrchů dle výjimky […]

Rubriky
Zprávy

Výběrové řízení na pracovní místo referenta odboru rozvoje

Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í na pracovní místo referenta odboru rozvoje Agenda podpory regionálního rozvoje a investičních činností je zařazena do 10. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády […]

Rubriky
Zprávy

Odbor rozvoje magistrátu města Děčín posoudil nabídky

Záznam o posouzení nabídek – Změna užívání na středisko městských služeb Záznam o posouzení nabídek – Dočasné zajištění svahu – ul. na Výšinách Záznam o posouzení nabídek – Oprava střešní krytiny SD Střelnice Zdroj: Magistrát města Děčín