Rubriky
Zprávy

Primátor ocenil hasiče

oceneni hasicuKnihovní sál na děčínském zámku patřil na jedno odpoledne hasičům. Primátor města František Pelant zde při příležitosti 150. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Děčíně ocenil obětavou práci všech členů sboru. Slavnostního aktu se zúčastnili také významní představitelé Hasičského záchranného sboru a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Již 150. let působí na území města jednotky sborů dobrovolných hasičů. Za tu dobu se díky jejich práci podařilo zachránit nemalé množství životů a majetku. Podle historických pramenů vznik sborů dobrovolných hasičů v Děčíně inicioval rozsáhlý požár Benešova nad Ploučnicí, který zničil 171 domů. Tato tragédie uspíšila vznik hasičského sboru v Děčíně, který měl po roce existence 120 členů. „Velice si vážíme práce Jednotek sborů dobrovolných hasičů, bez jejich pomoci by bylo velmi náročné, ne-li zcela nemožné, zvládnout krizové situace ve městě a okolí. Nechali jsme proto vyrobit pamětní medaile abychom jimi vyjádřili naše díky,“ vysvětlil František Pelant, primátor města. Na medaili navrhli velitelé jednotek nejen aktivní členy sboru, ale i veterány. „Ocenili jsme dlouholeté hasiče, kteří svou obětavou prací pomáhají zachraňovat majetky a životy nás všech,“ doplnil František Pelant, primátor města. Všem členům jednotek sboru dobrovolných hasičů předal primátor pamětní list a knihu Děčín a jeho hasiči 1863 – 2013. Knihu vydala Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost za podpory města Děčín. Autoři knihy Petr Joza, Jan Němec a Karel Potužník zmapovali život hasičských sborů od jejich vzniku až po současnost. Jednotlivé kapitoly knihy se samostatně věnují 4 děčínským dobrovolným hasičským sborům, děčínskému okresnímu hasičskému svazu, technice dobrovolných i profesionálních hasičů, velkým hasičským zásahům a mnoha dalším zajímavostem. Publikace je doplněna dobovými fotografiemi. Slavnostního odpoledne se zúčastnilo mnoho významných hostů z vedení Hasičského záchranného sboru a hejtman Ústeckého kraje. Ten ocenil pět členů z jednotek dobrovolných hasičů. Hasiči si odnesli medaili hejtmana za příkladnou práci při řešení krizových situací. Závěrem slavnostního odpoledne předalo vedení města medaili, pamětní list a knihu hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi, náměstku generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Josefu Slavíkovi, řediteli HZS ÚK Romanovi Vyskočilovi a řediteli ÚO Děčín HZS Jaroslavu Vaňkovi.
Statutární město Děčín má zřízeny ve svém územním obvodu čtyři jednotky sboru dobrovolných hasičů. JSDH Děčín III Staré Město, JSDH Děčín XXXII – Boletice, JSDH Děčín XI Horní Žleb a JSDH XXXI Křešice, které jsou na základě zřizovacích listin organizačními složkami statutárního města Děčín, spravovanými oddělením krizového řízení magistrátu, a v současné době sdružují 76 aktivních členů.