Rubriky
Zprávy

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

odpad_alesoOdbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje na termín 2. splátky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem za rok 2013, který je nejpozději do 2. prosince t.r.

Složenky na tuto splátku již byly Českou poštou rozeslány. Poplatníci, kteří platí prostřednictvím SIPO, mají předpis poplatku zahrnut v rozpisu SIPO na měsíc listopad. Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu nebo kteří oznámili, že budou platit přímo v pokladně magistrátu, obdrželi informace k platbě již v minulosti a nebudou proto na termín splatnosti upozorňováni.

Současně upozorňujeme poplatníky – studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří s dojezdovou vzdáleností nad 70 km, kteří mají úlevu na poplatku ve výši 50 %, že nárok na tuto úlevu lze uznat pouze po předložení platného dokladu o řádném denním studiu. Tato potvrzení je nutno předat neprodleně odd. správy daní a poplatků ekonomického odboru.

S veškerými dotazy na placení poplatku se mohou občané obracet na pracovníky odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického (Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 3. patro, č. dv. 408, 409 a 412). Telefonní spojení na příslušné pracovníky oddělení občané naleznou na www.mmdecin.cz v odkazu Potřebuji si vyřídit – Finance a poplatky, příp. mohou volat prostřednictvím ústředny magistrátu č. tel. 412 593 111.

Zdroj: Magistrát města Děčín