Rubriky
Zprávy

Město nabízí pronájem pozemků v Boleticích nad Labem

boletice pozemkyMěsto pronajme část pozemku p.č. 832/73 o výměře cca 2598 m2 k.ú. Boletice nad Labem. Tento pozemek je užíván jako hlídané parkoviště v ul. Pražská a stávající nájemní vztah končí v závěru letošního roku.

Záměr města tento pozemek dále pronajmout schválila rada města 17.9.2013. Bližší informace lze získat přímo na odboru místního hospodářství a majetku města – odd. nakládání s majetkem města, kde je možné také prostřednictví podatelny uplatnit připomínky a námitky k záměru.

Ukázat pozemek na mapovém serveru

Zdroj: Magistrát města Děčín