Rubriky
Zprávy

Investor jezu pošle další kamiony přes město

Nárůst kamionů ve městě je jedním z mnoha paradoxů Plavebního stupně Děčín (PSD), velmi drahého a ekonomicky sporného projektu. V dokumentaci EIA, kterou nedávno předložilo Ředitelství vodních cest Ministerstvu životního prostředí k posouzení, se uvádí, že ani po vybudování plavebního stupně nebude dolní Labe splavné po celý rok. Studie navíc předpokládá návaznou silniční dopravu po […]

Rubriky
Zprávy

Autoři jezu na Labi nemohou doložit, že stavba neohrozí přírodní bohatství

Světový den vody je příležitostí odmítnout stavbu, která má Labe zneužít k prospěchu skupiny podnikatelů Včera 22. 3. právě na Světový den vody, skončilo podávání připomínek k záměru, který má poškodit jeden z nejcennějších úseků dolního Labe. Z dokumentace hodnotící vliv Plavebního stupně Děčín na životní prostředí vyplývá řada alarmujících informací nejen pro labskou přírodu, ale […]

Rubriky
Zprávy

Nevyhánějte přírodu a chraňte Labe, vyzývá Arnika

Předtím, než budou definitivně vyhnáni z labského kaňonu, se dnes zástupci ohrožené přírody shromáždili na břehu Labe v Děčíně. Bobři, lososi, úhoři i vydry si „balí kufry“, protože je odtud vyhání neschopnost české vlády chránit zdejší přírodu tak, jak ji k tomu vyzývají odborníci i Evropská komise. Happening Arniky se koná při příležitosti Mezinárodního dne […]

Rubriky
Zprávy

Doplněk dokumentace záměru Plavební stupeň Děčín

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oznamuje zveřejnění informace o dopracované a doplněné dokumentaci vlivů (resp. doplněk dokumentace) záměru: „Plavební stupeň Děčín“ zařazeného v kategorii I podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. Veřejnost má právo do dokumentace nahlížet na Magistrátu města Děčín (budova ul. 28. října 1155/2, […]

Rubriky
Zprávy

CHKO Labské pískovce a Ředitelství vodních cest se dohadují o osudu topolů u Labe v Děčíně

Na březích Labe, v místech, kde má stát Plavební stupeň Děčín, vyrůstají desítky topolů. Nechala je tam vysadit správa CHKO Labské pískovce. Ředitelství vodních cest tvrdí, že jde o naschvál ochránců přírody, kteří proti děčínskému jezu dlouhodobě brojí. Ti se takovému nařčení ale brání. Topoly černé v rámci záchrany genofondu této dřeviny začala správa chráněné […]